Wikimedia Commons/ristine Davis

Kehittyneiden teollisuusmaiden järjestö OECD arvioi viime viikolla julkaisemassaan raportissa, että varallisuuserot ovat suurempia kuin tuloerot, ja ne ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet.

Raportin mukaan varakkailla on muita enemmän varaa ja paremmat edellytykset investoida varallisuutensa kasvattamiseen: ”Keskeinen tekijä varallisuuden kasaantumisessa on se, että se toimii itseään vahvistavalla tavalla; varallisuus synnyttää varallisuutta”,

Vuonna 1994 varallisuusveroa peri vielä 12 kehittyneistä maista. Nyt se on voimassa enää Espanjassa, Norjassa, Ranskassa ja Sveitsissä.

Varallisuusveroa perii enää neljä kehittyneistä teollisuusmaista.

Raportin mukaan jäsenmaiden olisi syytä harkita varallisuuserojen tasoittamista verottamalla. Se ei kuitenkaan pidä ensisijaisena varallisuusveroa, mikäli tuloverotus on riittävää ja se ulottuu myös pääomatuloihin.

Pääomatulojen verotuksella ei OECD:n mukaan pystytä riittävästi kaventamaan varallisuuseroja, ja siksi raportti suosittelee ensisijaiseksi keinoksi perintöverotusta.