Lauri Hannus

Turun vasemmisto vaatii pienentämään sosiaalityöntekijöiden vastuulla olevien lasten määrää.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää Turussa, että kaupunki sitoutuu tavoitteeseen, jonka mukaan lasten asioista vastaavilla sosiaalityöntekijöillä on vastuullaan enintään 30 lasta. Keskimäärä suomalaisissa kunnissa on tuo 30.

– Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voisi olla vastuullaan vain niin monta lasta, joiden osalta hän suoriutuu lastensuojelulakiin ja muuhun lainsäädäntöön sisältyvistä velvoitteista, ryhmä perustelee maanantaina vasemmistoliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Li Anderssonin, johdolla jättämäänsä valtuustoaloitetta.

Tarvitaan kahdeksan vakanssia lisää

Tilanne suomalaisessa lastensuojelussa on edelleen hyvin vakava.

Turussa on arvioitu, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärien vähentäminen keskimäärin kolmeenkymmeneen yhtä vastaavaa sosiaalityöntekijää kohti edellyttäisi noin kahdeksaa lisävakanssia lastensuojeluun.

– Lisäämällä vakanssien määrä on mahdollista myös Turussa vähentää lisääntynyttä ostopalvelutoimintaa lastensuojelussa ja samalla pitää huolta siitä, että lisäresurssi ei tapahdu aikuissosiaalityön resurssien kustannuksella, ryhmä perustelee.

Taustana on marraskuussa 2017 julkaistu yli tuhannen sosiaalityöntekijän ja sosiaalialan opiskelijan hätähuuto lastensuojelun parissa työskentelevien ylikuormituksesta. Adressissa ilmaistaan vakava huoli lasten ja nuorten heitteillejätöstä, jota lastensuojelutyön krooninen aliresursointi saa aikaan useassa kunnassa.

ILMOITUS

– 40, 60, jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden on kestämätön tilanne, kun asiakkaina on lapsia, joiden tilanteet ovat vakavasti vaarantuneita ja turvattomia, vasemmistoliiton valtuustoryhmä toteaa.

Yksin tekeminen vakava riski

Maaliskuussa julkistettiin lisäksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen väliraportti lastensuojelun työntekijöiden työkuormituksesta. Sen mukaan valtakunnallinen keskimäärä – 30 lapsiasiakasta – ylitetään jopa noin 40 prosentissa palvelujen järjestäjistä.

Väliraportissa painotetaan yksin tekemistä yhtenä vakavimpana riskinä lastensuojelutyössä. Työn henkistä kuormittavuutta lisää se, että monet työntekijät tekevät vaativaa työtä liian yksin.

– Tilanne suomalaisessa lastensuojelussa on toisin sanoen edelleen hyvin vakava, ryhmä sanoo.

Sosiaalityöntekijöiden kuormituksen taustalla arvioidaan olevan muun muassa työn organisoinnin puutteiden, pätevien työntekijöiden saamisen vaikeuden, kunnan pienen koon ja asiakkaiden tilanteiden vakavuuden.

Eriarvoisuuden ehkäiseminen Turun tavoitteeksi

Turun vasemmistoliiton valtuustoryhmä sai maanantaina Turun kaupunkistrategiaan ehdottamansa lisäyksen, jonka mukaan eriarvoistumisen ehkäiseminen otetaan Turun kaupunkipolitiikkaa ohjaavaksi strategiseksi tavoitteeksi.

Lisäyksellä on tarkoitus puuttua asuinalueiden eriytymiseen ja eriarvoistumiseen. Ryhmä arvioi, että eri kaupunginosien ja kuntalaisten tasa-arvoisuuteen pystytään vaikuttamaan monilla poliittisilla päätöksillä ja linjauksilla, jotka koskevat esimerkiksi kohtuuhintaista, hajautettua kaupungin omaa vuokra-asuntotuotantoa, kunnallista varhaiskasvatusta ja koulutuksen yhdenvertaisuutta.

– Koulut ovat erityisasemissa, kun puhutaan ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisemisestä, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mervi Uusitalo painottaa.

– Vaikka kaikki koulut tarvitsevat riittävän budjetin, lähikouluperiaate vaatii toimiakseen riittävät resurssit, jotka suunnataan positiivisen diskriminaation periaatteella haasteellisessa ympäristössä toimiviin kouluihin.