Lehtikuva/Roni Rekomaa

Sähköliitolta lakkouhkia juhannukseen asti.

Työehtosopimusneuvottelujen tahmeaan etenemiseen tyytymätön Rakennusliitto käynnistää ensi torstaina kolmisen viikkoa kestävän lakkojen sarjan rakennustuoteteollisuudessa.

Lakot ovat pääsääntöisesti kahden vuorokauden mittaisia, ja ne kohdistetaan seitsemään betoniteollisuuden yritykseen ja niiden tytäryhtiöihin.

Rakennusliiton hallitus on ilmoittanut laajentavansa vauhditustoimia, mikäli neuvottelut eivät vielä näilläkään keinoin vauhditu.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemen mukaan rakennustuoteteollisuuden pysäyttää työnantajien neuvotteluhaluttomuus.

– Työnantajat tarjoavat vain julkisuudessa esillä ollutta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n määräämää palkankorotusta. Sen lisäksi työnantajat haluavat Rakennusliiton hyväksyvän jälkikäteen kiky-sopimuksen heikennykset, sunnuntailisien poiston ja vuokratyön täydellisen vapauttamisen, Harjuniemi on selvittänyt työtaistelun syitä.

ILMOITUS

Rakennusliitto sekä työnantajien Rakennusteollisuus ja Rakennetuoteteollisuus ovat käyneet valtakunnansovittelijan toimistossa selvittämässä työriidan syitä.

Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan kiistassa on kyse koko rakennusalan työehtosopimusratkaisuista, vaikka työtaistelut kohdistuvat tässä vaiheessa vain rakennustuoteteollisuuteen. Rakennusliitolla on hoidettavanaan kaikkiaan kahdeksan rakennusalan työehtosopimusta.

Helle katsoo, että kiista koskee etenkin palkankorotusten tasoa. Valtakunnansovittelija ei ole toistaiseksi käynnistänyt sovittelua, vaan neuvottelut jatkuvat sopimusosapuolten kesken.

Lakko puraisee kipeästi

Työnantajien Rakennusteollisuus katsoo Rakennusliiton ajavan työtaisteluilla ylisuuria palkankorotuksia.

Rakennustyönantajat arvostelevat ammattiliiton valitsemaa työtaistelutaktiikkaa. Betoniteollisuuden yrityksiin kohdistuvan lakon katsotaan aiheuttavan suurta vahinkoa koko rakennusalalla, koska betonitoimitusten merkitys rakentamiselle on kriittinen.

Rakennusteollisuuden työmarkkinajohtajan Tapio Karin arvion mukaan asuntokohteista puolet on tällä hetkellä runkovaiheessa, johon betonin saannin vaikeutuminen vaikuttaa välittömästi.

Sähköliitto jatkaa lakkolinjalla

Sähköliiton viimeisin työnseisaus viikko sitten käynnistyneiden työnseisausten sarjassa päättyi maanantaiaamuna. Ratkaisua ei ole syntynyt ja Sähköliitto on ilmoittanut uusista työtaistelutoimista.

Ellei sopua synny, työnseisaukset käynnistyvät 17. toukokuuta ja kestävät aina juhannuksen alle 18. kesäkuuta.

Työriita koskee sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta, jonka piirissä työskentelee noin 10 000 sähköasentajaa.

Sähköliitto on aiemmin hylännyt sovittelija Jukka Ahtelan sovintoesityksen, joka olisi kelvannut työnantajien Paltalle ja Sähkötekniset työnantajat STTA:lle.

Sähköliiton mukaan sovintoesityksen vikana oli, että se tarjosi pelkkää palkkaratkaisua vientiteollisuuden viitoittamalla yleisellä linjalla.

Sähköliitto haluaa kehittää sopimusrakennetta ja urakkapalkkausta alalle sopivammaksi. Liitto haluaa myös poistaa kilpailukykysopimuksen 24 vuotuista lisätyötuntia.

Työnantajat ovat pitäneet vaatimuksia ylimitoitettuina.

Vaikka sähköistys- ja sähköasennusalan järjestäytymisaste on Sähköliiton mukaan korkea, työtaistelujen yhteydessä on esiintynyt myös rikkurointia. Ne Sähköliitto tuomitsee jyrkästi.

Vartijoiden TES neuvoteltavana

Palvelualojen ammattiliiton PAMin neuvottelut vartijoiden työehtosopimuksesta jatkuvat tiistaina. Vartiointiala on viimeinen PAMin isoista sopimusaloista, joilla ei ole vielä uutta työehtosopimusta.

Nykyinen sopimuskausi päättyy huhtikuun lopussa.

Maanantaina neuvottelussa olivat muuttopalveluala sekä kopiointi- ja tulostusala.

Neuvottelujen osapuolia ovat PAM ja Palvelualojen työnantajat Palta.