Lehtikuva/Jussi Nukari

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola vaatii hallitusta selvittämään asian jo ennen lain valmistelua.

STTK:n hallitus muistuttaa perustuslaista ja yhdenvertaisuuslaista. Niissä säädetään, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa iän perusteella eri asemaan.

– Onkin mahdollista, että maan hallituksen päätös on syrjivä. On välttämätöntä selvittää asia ennen kuin mahdolliseen lainsäädäntövalmisteluun edes ryhdyttäisiin, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola esittää.

Hallitus päätti viime viikon kehysriihessä helpottaa nuorten työttömien työllistymistä työsopimuslakiin tehtävällä muutoksella. Työnantaja saisi tehdä vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä.

Nuorten erityiskohtelu näkyisi myös perheen perustamisen myöhentymisenä.

Pätkätyöt lisääntyvät

STTK:n hallitus pitää esitettyä muutosta nuorten kannalta epäoikeudenmukaisena eikä usko sen edistävän työllisyyttä. Sen sijaan pätkätyöt lisääntyvät.

– Se aiheuttaa nuorten keskuudessa kasvavaa epävarmuutta, turvattomuutta ja suoranaista pelkoa työelämää kohtaan, sanoo Palola.

ILMOITUS

STTK:ssa arvioidaan, että nuorten erityiskohtelu näkyisi myös perheen perustamisen myöhentymisenä ja heijastuisi ennestään alhaiseen syntyvyyteen. Nuorten työmarkkina-asemaa pitäisi STTK:n mielestä päinvastoin vahvistaa.

– Olemme muun muassa esittäneet, että työelämätieto tulisi opetussuunnitelmiin jo peruskoulusta alkaen. Tämä parantaisi nuorten valmiuksia siirtyä työelämään.

Irtisanomissuojan heikentäminen röyhkeää

Hallitus on myös ilmoittanut valmistelevansa lakimuutoksen, joka johtaisi yksilöllisten irtisanomiskriteereiden keventämiseen enintään 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Perustelu on alentaa työllistämisen kynnystä.

– Kyse on rekrytoinnin ja johtamisen heikkoudesta, jos jo aiemmin tehdyt päätökset koeajan pidentämisestä ja työntekijän takaisinottovelvollisuuden lyhentämisestä eivät ole työllistämistä helpottaneet, Palola arvioi.

Useat ammattiliitot tuominneet hallituksen esitykset

Monet ammattiliitot ovat STTK:n tavoin tuominneet hallituksen kehysriihen päätökset sekä nuorten työsuhdeturvan heikentämisen että työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisen alle 20 työntekijän yrityksissä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM muistutti tuoreeltaan, että naiset ja nuoret ovat jo nyt yliedustettuina määräaikaisissa ja osa-aikaisissa töissä, koska vakituista tai kokoaikaista työtä ei ole tarjolla.

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas pitää harhaisena hallituksen käsitystä, että erityisesti pienissä yrityksissä olisi suuri tarve irtisanoa työntekijöitä näiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.