Jarmo Lintunen

Turun vasemmisto vaatii luopumaan terveyskeskusmaksuista.

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että terveyskeskusmaksuista on luovuttava. Järjestö arvioi, että Turun terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat monelle kuntalaiselle este saada tarvitsemaansa hoitoa. Se nostaa esimerkiksi sairastuneen yksinhuoltajan, jolle terveyskeskusmaksusta tulee usein ylitsepääsemätön kynnys. Tällöin käy niin, että tarpeellinen hoito jää saamatta.

Turussa terveydenhuoltomaksujen poisto maksaisi kaupungille noin 1,7 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon asiakasmaksujen keräämisen tuottamat kustannukset.

Turun vasemmistoliitto muistuttaa siitä, että Turun kaupungin tilinpäätös vuonna 2017 on 24 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja kymmeniä miljoonia euroja talousarviota parempi.

Kysymys on puhtaasti poliittisesta tahdosta.

Raju korotus

Turun terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet merkittävästi. Vuonna 2009 on terveyskeskuksen käyntimaksu oli 12,80 euroa ja nyt 20,60 euroa.

Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors arvioi, että maksujen poistaminen parantaisi kuntalaisten terveyttä ja työkykyä sekä pienentäisi terveyseroja.

ILMOITUS

– Terveyskeskusmaksujen poistossa on kysymys puhtaasti poliittisesta tahdosta, hän sanoo.

Helsingissä toimii

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Jukka Kärkkäinen korostaa sitä, että terveyskeskusmaksujen poistaminen lisäisi yhdenvertaisuutta.

– Monilla työntekijöillä on tällä hetkellä maksuton lääkäri työterveyshuollon sairaanhoitopalveluna, hän vertaa.

Turun vasemmistoliitto huomauttaa. että Helsingissä maksuttomuus toimii. Helsingissä on luovuttu terveyskeskusmaksusta, eikä maksuttomuus ole lisännyt terveyskeskuskäyntejä.

– Sen sijaan maksuvaikeuksissa olevien pääsy hoitoon on parantunut ja byrokratia vähentynyt, Turun vasemmistoliitto toteaa tiedotteessaan.