Äitien valintoihin vaikuttavat tekijät

Vanhempainvapaiden ja -vastuiden jakaminen.

Perhe-etuuksien taso.

Äidin työllisyystilanne ja koulutustaso.

Äidin työmarkkina-asema.

Tavoitteet, mieltymykset, toiveet.

Millaiset asiat vaikuttavat äitien taloudellisiin valintoihin, valtiotieteiden lisensiaatti Katri Viitasalo Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta?

– Yhteiskunta odottaa äideiltä valintoja huolenpidon ja vastuullisuuden näkökulmasta. Valintoihin vaikuttavat hyvin moninaiset tekijät, niillä on yhteiskunnallisia sekä kansantaloudellisia merkityksiä. Kriittisiä kysymyksiä ovat vanhempainvapaiden ja -vastuiden jakaminen, perhe-etuuksien taso ja äidin työllisyys, joilla voi olla kauaskantoisia seurauksia äitien elämään. Äidit mukauttavat tavoitteet ja mieliteot usein omien resurssien mukaan.

Millaisia vaikutuksia erolla on äidin talouteen ja hyvinvointiin?

– Ero vaikuttaa merkittävästi äitien toimintamahdollisuuksiin ja on riskitekijä. Yksinäisyyden kokeminen ilman toisen aikuisen seuraa voi vahvistaa fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin laskua. Perheen sisällä vanhemmat jakavat ja tasaavat taloudellista kuormaa, mutta eron jälkeen tilanne on usein toinen. Toisaalta yhden vanhemman perheissä on paljon sellaisia selviytymiskeinoja ja voimavaroja, joita ei ydinperheessä ole.

Miten pikkulapsiperheiden äidit kokevat selviytyvänsä taloudellisesti?

ILMOITUS

– Toimeentulo-ongelma on osassa pikkulapsiperheitä todellinen. Voimme puhua köyhyysriskistä. Pikkulapsiperheessä tilanteeseen vaikuttaa riippuvaisuus tulonsiirroista. Puolet pikkulapsiperheistä kokee taloudellisen selviytymisen hankalaksi, yksinhuoltajaperheistä jopa kaksi kolmesta. Pienituloiset äidit voivat joutua luopumaan esimerkiksi omien vaatteiden ostoista ja harrastuksista. He ajattelevat hankinnat useimmiten lasten kannalta. Talouden suunnittelu pitkällä tähtäimellä voi uupua. Perhe on olennaisesti äideillä mukana myös työssä, jossa he järjestelevät koti- ja huolenpitoasioita.

Syntyvyys on jatkanut laskemistaan viime vuosina Suomessa. Millaisia poliittisia toimia toivoisit asian parantamiseksi?

– Perhesuunnittelussa on tärkeää tulevaisuuden uskon ja luottamuksen säilyttäminen. Jos Suomella ei ole varaa osallistua perhevapaauudistuksen kustannuksiin, se on todella huolestuttavaa. Äitien luottamusta omaan selviytymiseen heikentää epävarmuus olemassa olevasta tuesta. Mitä enemmän äidit osallistuvat ja tuovat omia elämäntilanteitaan esille, sitä paremmin opimme rakentamaan yhdessä toimintamahdollisuuksia.

Miten taloussosiaalityötä tulisi kehittää Suomessa äitien näkökulmasta?

– Työ on paras suoja köyhyyttä vastaan. Ymmärrys perheiden monimuotoisuudesta ja erilaisista tilanteista tulisi olla lähtökohtana. Tuki- ja etuusjärjestelmää pitäisi rakentaa vastoinkäymisten näkökulmasta niin, että se tulisi oikeasti vastaan kriisitilanteissa. Sosiaalityössä on todella tärkeää muistaa kokonaisvaltainen ja eriarvoisuutta torjuva näkökulma. Tulisi miettiä, miten luomme edellytyksiä sukupolvelta toiselle.

– Lapsiperheissä vastuu hoivasta käytännössä sitoo juuri äidin ajankäyttöä eniten kotiin. Perhevapaauudistuksessa vanhempien huolenpidon vastuita pitäisi pystyä jakamaan nykyistä tasaisemmin. Parhaimmillaan etuudet ja palvelut voivat tukea äidin toimintamahdollisuuksia ja luottamusta selviytymiseen. Sosiaalityön tulisi tukea kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti ihmisen toimintamahdollisuuksia. Ihmisten luottamus tulevaisuuteen ja selviytymiseen on koko yhteiskuntaa eteenpäin vievä voima.

Katri Viitasalo työskentelee sosiaalityön yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Hän väitteli sosiaalityöstä 9. maaliskuuta aiheenaan ”Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista”.

Äitien valintoihin vaikuttavat tekijät

Vanhempainvapaiden ja -vastuiden jakaminen.

Perhe-etuuksien taso.

Äidin työllisyystilanne ja koulutustaso.

Äidin työmarkkina-asema.

Tavoitteet, mieltymykset, toiveet.