Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Lukio-opiskelijan tulisi opinnoissaan saada valita katsomusaineekseen joko uskonto tai elämänkatsomustieto niin kuin hän voi valita muutkin kurssit. Nyt evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvalla ei ole oikeutta opiskella elämänkatsomustietoa.

Lapsiasiavaltuutettu totesi kertomuksessaan eduskunnalle 2018, että tällainen sääntely on ”yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen”. Tilanne on mahdollista korjata vireillä olevassa lukiolain uudistuksessa.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto esittää muutosta lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle: ”Lukiolaisen tulisi iästään riippumatta voida aina valita, osallistuuko hän uskonnon vai elämänkatsomustiedon opetukseen.”

Kuntaliitto toteaa, että ministeriön säännösluonnos ”jättää edelleen eri uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat tai kuulumattomat eriarvoiseen asemaan uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisen osalta”. Suurin osa lukioista on kuntien ylläpitämiä.

Lukiolaisten liitto vaatii myös siirtymistä yhteiseen katsomusaineeseen, mutta nyt ”vähintään lakia tulisi muuttaa siten, että myös opiskelijoiden enemmistön mukaiseen uskontokuntaan kuuluvalla opiskelijalla olisi halutessaan mahdollisuus osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen oman uskonnon opetuksen sijaan”.

ILMOITUS

Monen lukiolaisen perheen katsomuksellinen ja muukin perhetilanne on nyt eri kuin oli opiskelijan varhaislapsuudessa, jolloin hänet liitettiin kirkkoon. Jos nuori nyt haluaa erota kirkosta muun muassa mahdollistaakseen elämänkatsomustiedon opiskelun, toisen huoltajan vastahankaisuus riittää estämään eron ja siten pääsyn elämänkatsomustiedon opiskeluun. Kieltämistapauksissa ei aina ajatella nuoren lukio-opiskelun ja jatko-opintojen parasta.

Lausunnoissa esiin nostettua lukiolain muutosta pidetään Humanistiliiton ja Vapaa-ajattelijain liiton lausuntojen perusteella hyväksyttävänä myös uskontokuntiin kuulumattomien opiskelijoiden näkökulmasta. Heidänkin tilanteensa paranisi, kun elämänkatsomustiedon opetuksen tarjonta todennäköisesti vahvistuisi nykyisestä.

Lasten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden erityisvaltuutettujen sekä Kuntaliiton ja Lukiolaisten liiton kannat pitäisi nyt ottaa huomioon, kun opetus- ja kulttuuriministeriö tekee esityksensä lukiolaista eduskunnan käsittelyyn.

Esa Ylikoski
pääsihteeri
Vapaa-ajattelijain liitto ry