Jussi Joentausta

Vasemmistoliiton Myllykoski varoittaa siitä, että hallituksen toimet vaarantavat työmarkkinarauhan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski varoittaa hallitusta koskemasta työntekijöiden irtisanomissuojaan. Kehysriihessä hallitus linjasi irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä ja perusteettomien määräaikaisten työsopimuksien sallimisesta alle 30-vuotiaille työttömille.

– Pidän valitettavana, että talouden kasvaessa ja viennin vetäessä hallitus suunnittelee yhä uusia hyökkäyksiä työntekijöitä kohtaan, Myllykoski sanoo.

– Tällaiset esitykset ovat omiaan vaarantamaan työmarkkinarauhan ja kansalaisilta saadun palautteen perusteella tori saattaa täyttyä äärimmilleen, jos näitä viedään eteenpäin.

Työllisyyttä ei kohenneta irtisanomalla työntekijöitä.

Pätkätyöt kasaantuvat

Myllykoski muistuttaa Suomen irtisanomissuojan olevan kansainvälisesti vertaillen jo ennestään heikko ja peräänkuuluttaa myös tasa-arvonäkökulmaa työmarkkinakeskusteluun.

Myllykoski huomauttaa, että työoikeuden asiantuntijat ovat jo kiinnittäneet huomiota hallituksen tuoreiden esitysten yhdenvertaisuusongelmiin.

ILMOITUS

– Pätkätyöt kasaantuvat jo nuorille naisille, mutta nyt hallitus näyttää olevan tekemässä heidän syrjimisestään laillista, Myllykoski toteaa.

Muita keinoja on olemassa

Hallitus on perustellut esityksiään työllistämisen edistämisellä. Myllykoski ehdottaakin niiden tilalle esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvajärjestelmän uudistusta, joka nykyistä paremmin tukee työn perässä muuttamista.

– Nähdäkseni työllisyyttä ei kohenneta irtisanomalla työntekijöitä, hän sanoo.

– Kohtaanto-ongelmaan ja työllistämisen kannusteisiin tulisi löytää tasapainoisia ratkaisuja, kuten sovitellun päivärahan laajentaminen kokoaikatyöhön ja määräaikaisiin sivukulualennuksiin perustuva automaattinen palkkatukimalli.