Lehtikuva/Markku Ulander

Kommentti: Työllisyyden nimissä työelämän heikennyksiä

Työministeri Jari Lindström on valmis lisäämään työelämään epävarmuutta keventämällä irtisanomissuojaa, väljentämällä määräaikaisten työsopimusten ehtoja ja sallimalla nollasopimukset. Kehysriihessä hallitus päätti, että määräaikaisen 3 kuukauden työsopimuksen voi tehdä ilman määräaikaisuuden perustetta alle 20 työntekijän yrityksissä. Näin pienyrittäjä uskaltaa kuulemma herkemmin palkata uuden työntekijän.

Mihin tällaisia uusia määräaikaisuuksia tarvitaan? Jo nyt kuuden kuukauden koeaika antaa työnantajalle mahdollisuuden irtisanoa tehtävään sopimaton työntekijä.

Tiina Tenkanen

Jatkossa katsotaan aktiivisuudeksi myös ammattiliittojen, kuntien ja kansalaisjärjestöjen järjestämät työllisyyttä edistävät palvelut.

TE-toimistoihin palkataan lisää henkilökuntaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt 206 henkilötyövuoden lisäyksestä, sillä työttömien työnhakijoiden aktiivimalli teettää TE-toimistoille lisää työtä. Uudenmaan TE-toimiston tarve oli suurin, 100 henkilötyövuotta.

– Kysyimme ELY-keskuksilta, mitä ne tarvitsevat. Meiltä pyydettiin lisäresursseja, ja niitä me annamme, työministeri Jari Lindström (sin.) kertoi torstaiaamun tiedotustilaisuudessaan. Tilaisuudessa tarkasteltiin hallituksen kehysriihen työllisyysasioita.

– Jatkossa katsotaan aktiivisuudeksi myös ammattiliittojen, kuntien ja kansalaisjärjestöjen järjestämät työllisyyttä edistävät palvelut, jos ne järjestetään julkisella rahoituksella ja ovat työvoimaviranomaisten hyväksymiä.

ILMOITUS

Myös työllisyysmäärärahoja lisätään 11,2 miljoonaa euroa.

Työlainsäädäntöön heikennyksiä

Työlainsäädäntöön esitetään muutoksia.

Työnantaja saisi tehdä määräaikaisen työsopimuksen ”ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä” alle 30-vuotiaan työttömän työnhakijan kanssa. Työttömyyden on pitänyt kestää yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta.

– Kolme kuukautta on se aika, jonka jälkeen riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi moninkertaistuu, Lindström tietää.

Lisäksi yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä halutaan helpottaa pienissä, alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Lindström kertoo mikroyritysten pelkäävän työntekijän palkkausta, jos henkilö sattuukin olemaan jollakin tavalla epäsopiva.

Hallitus asettaa selvityshenkilön tarkastelemaan yhteistoimintalain toimivuutta erityisesti yksilöperusteisten ja joukkoirtisanomisten kannalta.

– Työntekijän turva on olennainen raami, Lindström vakuuttaa.

Työttömyysetuudella voi opiskella

Hallitus esittää, että 25 vuotta täyttänyt työtön voisi opiskella työttömyysetuudella. Opintojen kesto on rajattu kuuteen kuukauteen. Opintojen tulee antaa ammatillisia tai yritystoiminnan valmiuksia. Opinnot kelpaavat myös aktiivimallin suorituksiksi.

– Esitys menee tämän kuun aikana eduskuntaan. Lain on tarkoitus tulla voimaan elokuun ensimmäisenä päivänä.

Työvoiman osaamista halutaan vahvistaa, jotta työvoimapulasta kärsivät yritykset saisivat työntekijöitä. TEM:n sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön keinoina ovat yrityslähtöiset työvoimakoulutukset ja kasvupalvelukoulutukset, joiden tarkoituksena on jatkossa ehkäistä ennalta uhkaava työvoimapula.

Lisäksi toteutetaan ammatillisen osaamisen pilotti, jonka tuloksena saataisiin malli täsmäkoulutuksesta alan vaihtajille.

Tänä keväänä hallitus käsittelee muutokset työaikalakiin ja vuosilomalakiin sekä määräaikaisuuden perusteiden ja irtisanomisperusteiden muutokset. Myös omaehtoisen työnhaun malli, aktiivimalli 2, on Lindströmin mukaan työn alla.

Kommentti: Työllisyyden nimissä työelämän heikennyksiä

Työministeri Jari Lindström on valmis lisäämään työelämään epävarmuutta keventämällä irtisanomissuojaa, väljentämällä määräaikaisten työsopimusten ehtoja ja sallimalla nollasopimukset. Kehysriihessä hallitus päätti, että määräaikaisen 3 kuukauden työsopimuksen voi tehdä ilman määräaikaisuuden perustetta alle 20 työntekijän yrityksissä. Näin pienyrittäjä uskaltaa kuulemma herkemmin palkata uuden työntekijän.

Mihin tällaisia uusia määräaikaisuuksia tarvitaan? Jo nyt kuuden kuukauden koeaika antaa työnantajalle mahdollisuuden irtisanoa tehtävään sopimaton työntekijä.

Tiina Tenkanen