UP/Birgitta Suorsa

SAK:n mukaan kunnille ja maakunnille tulisi jättää mahdollisuus hoitaa tarvittaessa TE-palveluja.

SAK on huolestunut, kuinka pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistettävien käy, kun TE-palvelut siirretään yksityisten palveluntarjoajien hoidettaviksi.

Pahimmassa tapauksessa yksityiset TE-toimijat hoitavat vain helpommin työllistettävät. Työpaikkojen saaminen vaikeimmin työllistettäville vie paljon voimavaroja eikä ole tuottoisaa.

Hallitus haluaa purkaa sääntelyä. Täysin sääntelystä vapaat te-palvelut johtavat SAK:n mukaan helposti kermankuorintaan.

SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen kysyy, onko tarkoitus antaa yksityisen sektorin hoidettavaksi palvelut siten, että yritykset voivat järjestää ne kuten parhaaksi näkevät.

SAK:n mukaan julkisella sektorilla on oltava rooli myös palveluiden tarjoajana eikä vain palveluiden järjestäjänä. Tällä tavoin palvelut turvattaisiin niillekin työnhakijoille, joita yksityiset toimijat eivät kelpuuttaisi asiakkaiksi.

ILMOITUS

– Esimerkiksi kunnille ja maakunnille tulisi jättää mahdollisuus hoitaa tarvittaessa TE-palveluja, Väänänen esittää.

Huolta lisää, että TE-palveluiden rahoitus lisätään erittelemättä yhteiseen maakuntabudjettiin. Pahimmassa tapauksessa maakunnat siirtävät TE-rahat sote-palveluihin.

TE-palvelujen yksityistäminen ajetaan väkisin läpi

Väänänen ihmettelee hallituksen kiirettä TE-palveluiden yksityistämisessä. Maakuntauudistukseen liittyvä kasvupalvelulaki on vasta menossa eduskunnan käsittelyyn. Lisäksi kasvupalvelulakiin liittyvät lait mm. kotouttamisesta ja rahoituksesta ovat vielä auki.

Samaan aikaan hallitus valmistelee lakia, joka avaisi työnvälityksen yksityisille toimijoille jo tänä vuonna. Hallituksen esityksen mukaan kyse on hankkeesta, jolla houkutellaan yksityistä sektoria työvoima- ja yrityspalveluihin. Tarkoituksena on kehittää järjestäjä-tuottaja -malleja ja rakentaa kasvupalvelumarkkinoita jo ennen maakuntauudistusta.

Väänänen huomauttaa, että kokeiluja yksityisistä TE-palveluista on jo meneillään ja alalla toimii useita yksityisiä työnvälityksiä.

SAK:ssa arvellaan, että kyse on hallituksen halusta avata TE-toiminta joka tapauksessa yksityisille toimijoille.

Järjestön mukaan yksityisille TE-palveluille tulee asettaa laatukriteerit.

Uudistukset eivät toimi yhteen

Työvoima- ja elinkeinopalvelujen siirtäminen yksityisille toimijoille epäilyttää SAK:ta siksikin, ettei yksityisten TE-palvelujen ja aktiivimallin yhteensopivuutta ole selvitetty.

– Työtön hakee päätöksen työttömyysturvasta TE-toimiston kautta. Entä jatkossa, Väänänen kysyy.

Aktiivimallissa riittää epäselvyyksiä ja puutteita SAK:n mukaan niin paljon, että malli tulisi perua ja sen soveltaminen toistaiseksi jäädyttää.

Väänänen mukaan aktiivimalliin tulisi lisätä palvelulupaus. Sen perusteella työtön pääsisi henkilökohtaiseen tapaamiseen ja hänen työllistymissuunnitelmansa tarkistettaisiin säännöllisesti. Lisäksi työttömällä olisi oikeus päästä TE-toimiston ohjauksella kurssitukseen.

– Palveluiden tarjoaminen on nyt harkinnanvaraista.

Myös työttömän aktiivisuus esim. ammattiliiton tarjoamaan koulutukseen tulisi hyväksyä aktiivisuudeksi.

– Emme vastusta työttömien aktivointia, mutta aktiivimalli tuo työttömälle enemmän ongelmia kuin ratkaisuja, Väänänen sanoo.