Lehtikuva/Emmi Korhonen

Talouden vahva kehitys ei paranna tasapuolisesti kaikkien väestöryhmien tilannetta, ja leikkauspäätösten seurauksena tuloerot kasvavat ripeästi.

Talouskasvu jatkuu vahvana, jos orastava kauppasota pysäytetään. Tälle oletukselle perustuu Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n tuore talousennuste vuosille 2018–2019.

Jos yksittäisiä tavaraluokkia koskeva tullien rakentelu eskaloituu täysmittaiseksi sodaksi, seuraukset ovat karmeat. PT:n erikoistutkijan Heikki Taimion mukaan se voi merkitä maailmantaloudelle finanssikriisin kaltaista romahdusta.

PT ennustaa Suomen talouden kasvun jatkuvan vahvana tänä ja ensi vuonna. Kuluvan vuoden kasvuennuste on 3,1 prosenttia ja vuonna 2018 bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 2,7 prosenttia.

Hieman vahingoniloisesti PT pääsee huomauttamaan, ettei Suomen taloudessa ollutkaan sellaisia ratkaisevia rakenneongelmia kuin väitettiin. Ennustepäällikkö Ilkka Kieman mukaan nousukausi on paljastanut taantumassa syntyneen kollektiivisen harhan.

– Suomi ei ollutkaan toivoton tapaus, kuten esimerkiksi Nordea otsikoi talousennusteensa kaksi vuotta sitten, Kiema piikitti.

ILMOITUS

Tuloerot kasvavat

Talouden vahva kehitys ei paranna tasapuolisesti kaikkien väestöryhmien tilannetta. Muun muassa tehtyjen leikkauspäätösten seurauksena tuloerot kasvavat ripeästi.

PT:n politiikkasuositus on, että tuloerojen kasvua hidastetaan perusturvan päivityksellä. Siihen kuuluu indeksikorotusten tekeminen viimeistään ensi vuonna.

Hallitus on aiemmilla päätöksillään jäädyttänyt perusturvan ja asumistuen indeksikorotukset koko hallituskaudeksi. PT:n mielestä indeksikorotusten palauttamisen voisi toteuttaa julkisia menoja lisäämättä käyttämällä tarkoitukseen osan kilpailua vääristävien yritystukien määrärahoista.

PT pitää erittäin valitettavana hallituksen epäonnistumista yritystukien leikkaamisessa.

Huolimatta vahvasta talouskasvusta valtiontalous jää PT:n ennusteessa alijäämäiseksi tänä ja ensi vuonna.

Työllisyys ja työttömyys

Jakaantuneilla työmarkkinoilla työllisyys kasvaa, mutta työttömyys laskee tuskallisen hitaasti. Aiemmin mahdottomalta vaikuttanut hallituksen asettama 72 prosentin työllisyysaste saavutetaan PT:n mukaan ensi vuonna.

Työttömien määrä vähenee hitaasti, sillä työllisten määrän kasvu tulee pääosin työvoiman ulkopuolelta.

Palkansaajien reaaliansioiden kasvu jää vaatimattomalle 0,6 prosentin tasolle tänä vuonna. Ensi vuonna reaaliansiot kasvavat 0,9 prosenttia. Inflaation odotetaan nousevan ennustejaksolla yli prosentin tasolle.

Reaaliansioiden kehitys liittyy päättyvään työmarkkinakierrokseen. Palkankorotukset ovat olleet suhdannetilanteeseen nähden maltillisia.

Palkansaajien yhteenlaskettua palkkasummaa kasvattaa työllisyysasteen nousu. Kun myös pääomatulot kasvavat, PT ennustaa yksityisen kulutuksen kasvavan viime vuosia nopeammin.

Korkotason arvioidaan nousevan hiljalleen vuoden 2019 lopulla. PT ennakoi Euroopan keskuspankin EKP:n aloittavan tuolloin ohjauskorkonsa nostamisen.

Kommentit