Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vasemmistoliitto esittää oppivelvollisuusiän nostamista 18 vuoteen.

Pienituloisten aseman parantaminen ja koulutukseen lisää tasa-arvoa. Siinä vasemmistoliiton tärkeimmät terveiset Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle, joka aloittaa huomenna kehysriihensä.

– Talouskuriin vetoava hallitus on käyttänyt valtavia summia rikkaita suosiviin veronalennuksiin ja uusiin tehottomiin yritystukiin. Meidän mielestämme talouden piristymisen tulee näkyä myös pienituloisten arjessa. Kun talous ja työllisyys vihdoin kasvavat, on oikeudenmukaisen politiikan aika, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Vasemmistoliitto parantaisi pienituloisten asemaa purkamalla kela-indeksien jäädytyksen, perumalla työttömyysturvan aktiivimallin sekä luopumalla työvoimapoliittisista karensseista.

Oppivelvollisuusiän vasemmistoliitto nostaisi 18 vuoteen ja samalla laajennettaisiin esiopetusta. Puolue palauttaisi myös subjektiivisen oikeuden päivähoitoon.

– Koulutuksellisen eriarvoistumiskehityksen kääntäminen on Suomen tulevaisuuden ja ihmisten tasa-arvon kannalta keskeisin kysymys. Panostukset varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi sekä oppivelvollisuusiän pidentäminen eivät voi odottaa tulevaa hallitusta, vaan päätöksiä koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan jo nyt, Li Andersson vaatii.

ILMOITUS

Pelkän perusasteen varassa olevien työttömyys on huomattavasti yleisempää kuin keskiasteen ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden. Vasemmistoliitto huomauttaa, että kolmen vuosikymmenen aikana Suomesta on kadonnut yli 600 000 työpaikkaa, joihin on riittänyt perusasteen koulutus.

Ympäristölle haitallisiin tukiin leikkaus

Vasemmistoliitto lähtisi myös karsimaan ympäristölle haitallisia yritystukia. Niistä saatavia säästöjä puolue suuntaisi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukseen.

– Tämä on keskeistä Suomen elinkeinorakenteen uudistumisen, uuden työn synnyn ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta, Andersson sanoo.

Kokonaisuudessaan vasemmistoliiton tavoitteena on remontoida yritystukia noin 500 miljoonalla eurolla vuoteen 2022 mennessä.