Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vaikka sote- ja maakuntauudistus kaatuisi, jäisi laki voimaan.

Hallitus ajaa kiireellisenä läpi lakiesitystä, joka avaisi työvoimapalvelut lähes kokonaan yksityisille toimijoille. Lakiesityksen lausuntokierros päättyi perjantaina, ja se on tarkoitus saada voimaan jo ensi syksynä.

– Lakiesitys mahdollistaa monien, ei kuitenkaan kaikkien te-palvelujen, avaamisen yksityisille toimijoille, tiivistää Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (TPY) asiantuntija Reetta Pietikäinen.

Lakiesitys avaisi yksityisille ovet niin työttömien haastatteluille, palvelutarpeen arvioinnille ja palveluihin ohjaamiselle.

Tässä avataan työvoimapalvelut markkinoille.

– Ne ovat tähän asti olleet julkisen viranomaisen tehtävänä. Tähän liittyy paljon riskejä, ja pidämme suuntausta huolestuttavana, Pietikäinen sanoo.

TPY katsoo lausunnossaan, että lakiesityksessä muutos esitellään lähinnä teknisenä, kun esitykseen on lisätty moneen paikkaan palveluntuottaja-sana. Muutos olisi Pietikäisen mukaan kuitenkin erittäin merkittävä.

ILMOITUS

– Tässä avataan työvoimapalvelut markkinoille.

Riskejä riittää

Yksi pelko uudistuksessa on se, että yksityinen toimija voi ensin arvioida työttömän tarpeet ja ohjata sen jälkeen palveluihin, joihin sillä on kytköksiä.

– Se ei ole välttämättä kauhean kustannustehokasta eikä asiakaslähtöistä eikä vaikuttavaa. Nämä kuitenkin ovat lakiesityksen tavoitteena, Pietikäinen kuvaa.

TE-toimistot hankkivat jo nyt palveluja yksityisiltä toimijoilta. Nämä ovat pitkälti keskittyneet muutamalle toimijalle. TPY katsoo, että uusi laki aiheuttaisi samanlaista keskittymistä. Muutama suuri toimija kahmisi markkinat itselleen.

Muiltakin osin kritiikki lakiesitystä kohtaa muistuttaa paljon sote-lakeja kohtaan esitettyä kritiikkiä. Pelkona on, että yksityiset toimijat ryhtyvät niin kutsuttuun kermankuorintaan eli lähtevät tarjoamaan palveluita vain helpommin työllistyville. Riskiä ei ainakaan vähennä lakiesitykseen kirjattu tulosperusteinen palkitseminen.

– Maksetaan työllistymisestä tai muista hyvistä tuloksista. Jääkö kohderyhmä, joka tarvitsisi pitkiä palveluita ja monialaisia palveluita, sitten syrjään. He kuitenkin palveluita eniten tarvitsevat, Pietikäinen pohtii.

Pietikäinen korostaa, että TPY ei kategorisesti vastusta yksityisten palveluntuottajien käyttämistä te-palveluissa. Yksityisillä on paljon hyvää erityisosaamista esimerkiksi työn etsimiseen ja työhönvalmennukseen liittyvissä asioissa, hän sanoo.

– Tässä otetaan yksityiset tekemään prosessinhallintaa. Kokonaisvastuu hämärtyy tässä. Se on todella erikoista, koska viranomaisvastuuta ollaan siirtämässä yksityisille.

Ongelma on myös alueellinen eriarvoisuus, kun toimivia markkinoita tuskin syntyy kaikkialle Suomeen.

Esimerkkimallit harhaanjohtavasti esitelty

Lakiesityksessä muutoksia perustellaan Australian ja Britannian kokemuksilla. Esityksen mukaan molemmissa maissa TE-palvelut on avattu lähes kokonaan yksityisille.

– Prosessinhallinta on julkisella taholla myös Australiassa, Pietikäinen sanoo.

Hänen mukaansa lakiesityksessä käsitelläänkin Australian mallia ”aika harhaanjohtavasti”. Myöskään Britanniassa TE-palveluita ei ole avattu yhtä paljon yksityisille kuin Suomessa on tarkoitus nyt tehdä.

Yksi asia on myös kiire, jolla lakivalmistelua tehdään. TPY:n Pietikäinen huomauttaa, että jos laki ajetaan nyt läpi, jäisi se voimaan, vaikka maakuntauudistus kaatuisi. Samasta asiasta huomauttaa myös Kuntaliitto, joka lausunnossaan tyrmää esityksen.

– Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että jos uudistus tehdään nyt tässä vaiheessa nykyiseen lakiin julkisista yritys- ja työllisyyspalveluista ja maakuntauudistus – ja sen mukana myös kasvupalvelu-uudistus – kaatuisi, työllisyyspalvelut olisi jo siirretty markkinoille ilman laajaa arvokeskustelua, Kuntaliiton lausunnossa kirjoitetaan.

Yli 60 lausuntoa

TPY:n lisäksi lausunnon lakiesitykseen on antanut yli 60 tahoa, joissa osassa suhtaudutaan uudistukseen myönteisesti. Esimerkiksi sosiaalialan kattojärjestö SOSTE kannattaa muutoksia, tosin tietyin varauksin.

SOSTE katsoo lausunnossaan esimerkiksi, että palveluiden keskittyminen muutaman suuren toimijan käsiin tulee estää.

– Työvoimapalveluiden tuotannon avaaminen markkinoille ja tiettyjen palveluiden tuotannon siirtäminen yksityisille toimijoille ei automaattisesti synnytä yksilöllisiä ja kaikkien eri työnhakijaryhmien tarpeisiin vastaavia palveluita tai palvelukokonaisuuksia.

Työntekijäpuolen keskusjärjestöistä vain Akava kannattaa esitystä. SAK ja STTK eivät tukea sille anna.

SAK viittaa lausunnossaan työttömille kolmen kuukauden välein tehtäviin määräaikaishaastatteluihin. Niitä ei annettu yksityisten toimijoiden tehtäväksi, koska ne katsottiin viranomaistehtäväksi.

– SAK ihmettelee, mikä on tosiasiallisesti muuttunut verrattuna aiempaan, että tehtävien siirto viranomaisilta yksityisille palveluntuottajille olisi nyt mahdollista.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!