All Over Press

Horisontti

Silmät ovat sielun peili, sanotaan. Mutta suusta näkyy asema yhteiskunnassa. Hammaslääkärissä käynti on kallista, eikä pienituloisilla ole usein varaa hoitaa hampaitaan. Tämä johtaa pienituloisten hammasterveyden heikkenemiseen. Siksi olen valmistellut lakialoitteen, jossa ehdotetaan julkisen suun terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamista sisällyttämällä ne terveydenhuollon maksukattoon.

Suurin osa suomalaisista käyttää hammashoidon palveluita säännöllisesti, mutta erot sosiaaliryhmien välillä ovat suuret. Alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä suun terveys on heikompi, eli hoidon tarve olisi suurempi. Ylemmät sosioekonomiset ryhmät käyttävät enemmän palveluita, vaikka tarve on pienempi.

Hyvällä suu- ja hammashoidolla ehkäistään ja hoidetaan myös muita sairauksia.

Suomalaisten keskimääräinen suun terveys on viime vuosikymmeninä parantunut, mutta erot väestöryhmien välillä ovat edelleen suurempia kuin muissa Pohjoismaissa. Sama jako näkyy muussakin terveydenhuollossa, mutta hammashoidossa eriarvoisuus on kaikkein suurinta. Suuri selittävä tekijä on hammashoidon korkea hinta.

Potilaan omavastuuosuus myös julkisessa hammashoidossa on suuri. Useimmat kunnat perivät lainmukaisia asiakasmaksuja korkeimman taksan mukaisesti. Hammaslääkäri- tai suuhygienistikäynnit eivät kerrytä vuosittaista terveydenhuollon maksukattoa, kuten muut julkiset terveyspalvelut. Vuosittaisille hammashoitomaksuille ei siis ole potilaan näkökulmasta ylärajaa, kun maksukattoa ei ole.

Yksityisillä hammaslääkäriasemilla ei hintoja ole rajoitettu. Hoitomaksuista saa kelakorvauksen, loppuosa on itse maksettava.

ILMOITUS

Riippuen tilanteesta vuosittaiset hammashoitokulut voivat nousta useisiin satoihin euroihin, tai pahassa tapauksessa jopa tuhansiin. Ei ihmekään, ettei vähävaraisilla ole aina varaa hoitaa hampaitaan.

Hampaista pitäisi kuitenkin pitää huolta. Suun terveys vaikuttaa koko kehon terveyteen, ja hyvällä suu- ja hammashoidolla ehkäistään ja hoidetaan myös muita sairauksia. Suun terveydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää niille, jotka ovat tavallista alttiimpia infektioille.

Suun terveyden laiminlyöminen voi siis lisätä muuta sairastavuutta. Olisikin koko kansanterveyden etu, että hammashoito olisi aidosti kaikkien saatavilla.

Hyvinvointivaltiossa hinta ei saisi olla kenellekään este hakeutua tarvitsemaansa hoitoon. Hammashuollon korkeat asiakasmaksut aiheuttavat terveydellistä epätasa-arvoa ja heikentävät kansanterveyttä. Suun terveyden laiminlyönti voi myös johtaa kustannusten nousuun muualla terveydenhuollossa, mikäli infektio pääsee leviämään suun kautta muualle elimistöön.

Kuten niin monessa muussakin asiassa, ennaltaehkäisy säästää euroja tulevaisuudessa. Viisas taloudenpitäjä mahdollistaisi säännölliset hammastarkastukset ja tarvittavat toimenpiteet jokaiselle.

Usein terveysongelmat kasautuvat iäkkäille ja pienituloisille, niin myös suun terveyden kohdalla. Nämä ihmiset hyötyisivät välittömästi, mikäli myös hammaslääkärikäynnit kerryttäisivät vuosittaista terveydenhuollon maksukattoa. Tätä suosittaa myös sosiaali- ja terveysministeriön raportti. Suun terveydessä on kyse perusterveydenhuollosta, eikä ole perusteltua, että yhden ruumiinosan hoito ja sen hoidon kustannukset ovat muusta terveydenhuollosta erillinen osa-alue.

Suomalaisten terveyspalvelut ovat ennennäkemättömässä myllerryksessä. Sote-uudistuksen kohtaloa emme vielä tiedä, mutta sote-uudistus ei todennäköisesti tule ratkaisemaan suun terveyden hintaongelmaa. Näin ollen tarvitaan erillisiä toimenpiteitä suun terveyden asiakasmaksujen kohtuullistamiseksi.

Lakialoitteessani ehdotetaan julkisen suun terveyden asiakasmaksujen sisällyttämisestä terveydenhuollon maksukattoon. Tästä tulisi yhteiskunnalle hieman lisää kustannuksia, kun useampi ihminen pääsisi hammashoidon piiriin.

Uudistuksen kustannuksia on vaikea täsmällisesti arvioida ennakolta, mutta kuntien menettämät asiakasmaksutulot on arvioitu yhteensä muutamiksi kymmeniksi miljooniksi. Samalla kustannukset muissa palveluissa kuitenkin pienenisivät, kun yleinen terveydentila parantuisi ja toimeentulotuen tarve hammashoitoon pienentyisi.

Julkisen hammashuollon asiakasmaksujen alentaminen sisällyttämällä ne terveydenhuollon maksukattoon olisi askel oikeaan suuntaan, mutta ei ratkaisi kaikkia hammashuollon ongelmia. Erityisesti julkisen hammashuollon ruuhkautuminen ja pitkät jonot ovat ongelma, joka pitää myös ratkaista. Myös hampaiden omahoidossa ja asenteessa hammasterveyteen on paljon parantamisen varaa.

En halua, että Suomi on maa, jossa yhteiskuntaluokan näkee suusta. Siksi hammashoidon asiakasmaksuja täytyy alentaa, jotta hammashoito olisi aidosti kaikkien saatavilla.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja vasemmistoliiton varapuheenjohtaja.