Vapauden määritellä tai olla määrittelemättä omaa sukupuoltaan tulee olla yksilön, ei valtion määriteltävissä. Tällä hetkellä translaki ei kunnioita tätä oikeutta ja vapautta, ja se loukkaa transihmisten ihmisoikeuksia.

Yhä useampi nuori uskaltautuu olemaan avoin siinä, miten määrittelee tai on määrittelemättä sukupuoltaan. Kouluterveyskyselyn mukaan jopa viisi prosenttia suomalaisnuorista kokee sukupuolensa muuksi kuin selkeästi tytöksi tai pojaksi.

Sukupuoltaan pohtivien, transnuorten ja muunsukupuolisten nuorten yhteydenottojen määrä on myös kasvanut niin Setan Transtukipisteellä kuin nuoria hoitavilla transpoleillakin.

Pakkosterilisaatiosta juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtona täytyy luopua.

Suomi on saanut useita huomautuksia muun muassa Yhdistyneiltä kansakunnilta, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta ja lukuisilta ihmisoikeusjärjestöiltä siitä, miten nykyinen translaki loukkaa transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia.

Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa lisääntymiskyvyttömyyttä yhä edellytetään sukupuolen vahvistamista hakevilta henkilöiltä. Tällä hetkellä translaki mahdollistaa sukupuolen juridisen vahvistamisen vain kahteen juridisista sukupuolista.

ILMOITUS

Nykyaikaista käsitystä itsemääräämisoikeudesta ei myöskään vastaa se, miten lääketieteellinen prosessi määrittää juridista prosessia. Lainsäädäntömme pakottaa sterilisaatioon ja lääketieteellisiin tutkimuksiin tilanteessa, jossa henkilö haluaa korjata henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän.

Juridinen ja lääketieteellinen prosessi täytyykin erottaa toisistaan, ja pakkosterilisaatiosta juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtona täytyy luopua.

Sukupuolen juridinen vahvistaminen tulee voida tehdä omalla ilmoituksella, niin että henkilötodistuksen sukupuolimerkintä voidaan muuttaa henkilön sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi. Kokonaisuudistuksen yhteydessä juridista sukupuolimerkintää pitäisi muuttaa niin, että sen lähtökohtana on oltava laaja vapaus itsemäärittelyyn. Vaihtoehtona voisi olla juridisen sukupuolimerkinnän poistaminen tai uusien juridisten sukupuolikategorioiden luominen, yhtenä niistä sukupuoleton vaihtoehto.

Samaan aikaan kun nuoret uskaltavat olla yhä avoimempia itsemääräämisoikeudestaan, tätä oikeutta rikotaan. Niin kauan kun meillä on voimassa ajasta pahasti jälkeen jäänyt, itsemääräämisoikeutta loukkaava translaki, ihmiset kärsivät. Siksi translain kokonaisuudistus ei voi odottaa.

Translakia tulee uudistaa myös niin, että yli 15-vuotiaat saisivat sukupuolen juridisesti korjatuksi omalla ilmoituksellaan, ja alle 15-vuotiaat saisivat juridisen sukupuolensa vahvistettua huoltajan luvalla. Muutos lisäisi nuorten oikeutta olla oma itsensä, ilmaista sukupuoltaan sen mukaan, miten sen itse kokee.