All Over Press

Karkottaako Airbnb loputkin paikalliset asukkaat kodeistaan, kysytään Madridissa. Barcelonassa keskusta on jo massaturismin valtaama.

Espanja on maailman toiseksi suosituin matkakohde. Pelkästään viime vuonna siellä rekisteröitiin 82 miljoonaa ulkomaista kävijää. Turismi onkin Espanjan tärkein elinkeino: vuonna 2015 se tuotti yli 110 miljardia euroa eli 11 prosenttia maan vuosittaisesta bruttokansantuotteesta.

Valtavat turismimassat ovat kuitenkin alkaneet herättää arvostelua etenkin Espanjan suurissa kaupungeissa, joissa Airbnb ja muut lyhytaikaisiin oleskeluihin tarkoitetut asuntovuokrauspalvelut ovat vallanneet merkittävän osan keskusta-alueiden asuntokannasta. Seuraukset ovat saavuttaneet valtavat mittasuhteet lyhyen ajan sisällä.

Madridissa ilmiötä kutsutaan nimellä barcelonización eli “barcelonisaatio”. Termi viittaa Barcelonassa jo vuosia jatkuneeseen kehityskulkuun, jossa turistit ovat käytännössä vallanneet kaupungin keskustan.

Airbnb on Madridissa 96-prosenttisesti suurten yritysten käsissä.

Kontrolloimaton massaturismi on karkottanut Barcelonan keskustan asukkaat kodeistaan, ja palvelut keskittyvät nykyään täyttämään lähes yksinomaan turistien tarpeita. Perinteiset palveluntarjoajat ovatkin saaneet väistyä ketjuliikkeiden ja matkamuistokojujen tieltä. Kaupungin historiallisesta keskustasta on tullut edullisesti matkustavien turistien teemapuisto.

Viitteitä samansuuntaisesta kehityksestä on Madridissakin jo olemassa. Kaupungin edullinen hintataso sekä vilkas ravintola- ja kulttuuritarjonta houkuttelevat kaupunkilomalaisia. Katalonian epävarman poliittisen tilanteen on arvioitu tuoneen osan Barcelonan turisteista Madridiin. Vuonna 2017 turisteja vieraili kaupungissa ennätysmäärä, yli 12 miljoonaa ihmistä.

ILMOITUS

Airbnb vallannut Madridin keskustan

Airbnb-palvelu on toiminut Madridissa kymmenisen vuotta. Alkuaikojen sympaattinen, yksityisten käyttäjien kotimajoituksen mahdollistava palvelu on nykyään luonteeltaan hyvin erilainen. Toiminta on Madridissa 96-prosenttisesti suurten yritysten käsissä ja keskittyy piinkovaan taloudellisen edun tavoitteluun.

Tilanne onkin yrityksille ihanteellinen, sillä Airbnb-bisnestä ei Madridissa säädellä lainkaan eikä vuokratuloista tarvitse maksaa veroja senttiäkään. Ei olekaan ihme, että Airbnb-asuntojen määrä kasvaa Madridissa päätähuimaavaa vauhtia. Finanssipääomaa sijoittavat yritykset ovat muuttaneet kokonaisia asuinkortteleita turistikäyttöön.

Arviot turisteille suunnattujen asuntojen määristä vaihtelevat. Tarkkaa arviota onkin mahdoton sanoa, sillä turistikäytössä olevia asuntoja ei tarvitse rekisteröidä tai ilmoittaa mihinkään. El País -sanomalehti arvioi keskustan asunnoista 10 prosenttia olevan Airbnb-käytössä.

Keskustan alueella toimivan asukasyhdistyksen arvio on vieläkin hurjempi: sen mukaan Madridin keskustassa on yksi turistimajoituspaikka kahta asukasta kohden. Tällöin keskustassa asuvat 150 000 ihmistä taistelisivat elintilastaan noin 74 000 turistimajoituspaikan kanssa.

Turismi nostanut vuokrat pilviin

Madridin asukkaiden kannalta massaturismin seuraukset ovat olleet katastrofaalisia. Moni asiantuntija on yhtä mieltä siitä, että Airbnb on yksi merkittävimmistä syistä vuokrien äkilliseen ja jyrkkään nousuun. Keskustan alueen asuntojen vuokrat ovat vuodesta 2014 nousseet 40 prosenttia ja pelkästään vuoden 2017 aikana 15 prosenttia. Vuokrat ovat nyt Madridissa korkeammat kuin milloinkaan aikaisemmin kaupungin historiassa.

Vuokrien nousu on pakottanut paikalliset asukkaat muuttamaan muualle. Vuodesta 2005 keskustan alueen väestö on vähentynyt 19 000 asukkaalla, kun taas muualla kaupungissa väestömäärä on kasvanut.

Paikallisilla asukkailla ei ole enää varaa asua kodeissaan tai he eivät muuten enää viihdy turistien kansoittamilla alueilla, joista perinteiset palvelut katoavat kiihtyvällä vauhdilla ja julkiset tilat on korvattu kalliilla liiketiloilla. Lisäksi melu, katujen ja liikennevälineiden tungos sekä yleinen hintatason nousu ajavat vanhoja asukkaita pois keskustasta.

Keskustan asukkaiden pako edullisemmille alueille on aiheuttanut koko kaupunkia koettelevan ketjureaktion: vuokrat ovat nousseet koko Madridin alueella, kun asuntojen kysyntä keskustan ulkopuolella on kääntynyt nousuun. Ilmiö on osaltaan vaikuttanut myös alueiden välisen eriarvoistumisen kasvuun.

Poliitikoilta vaaditaan sääntelyä

Monessa kaupungissa on jo huomattu, että sääntelemättömällä massaturismilla voi olla paikallisten asukkaiden kannalta tuhoisat seuraukset. Turismin haittavaikutuksia voi ja pitäisikin lieventää poliittisin keinoin.

Perinteiset palvelut katoavat kiihtyvällä vauhdilla.

Esimerkiksi Barcelonassa pormestari Ada Colau on määrännyt Airbnb:lle 600 000 euron sakon ja vaatii portaalia valvomaan, että asuntojen vuokraajilla on toimintaan tarvittava turistilisenssi. Lisää sakkoja on luvassa, jos Airbnb edelleenkin katsoo läpi sormien asuntojen vuokraamista palvelussaan ilman tarvittavaa lisenssiä.

Madridissakin kaupungin asukkaat ja epäreiluun kilpailuasetelmaan kyllästyneet hotelliyrittäjät ovat toistuvasti vaatineet toimia turismin ja erityisesti Airbnb:n säätelemiseksi. Toistaiseksi ilmiöön ei ole puututtu, ja kaupunginhallitusta onkin arvosteltu hitaudesta. Joitakin Airbnb-vuokrausta koskevia sääntelyehdotuksia on jo esitetty, mutta yksikään niistä ei vielä ole astunut voimaan.

Poliittisen saamattomuuden taustalla vaikuttaa osin poliittinen kädenvääntö. Madridin kaupungin vasemmistolainen pormestari Manuela Carmena valittiin vuonna 2015 yli 20 vuotta jatkuneen oikeistohallinnon jälkeen, kun taas Madridin itsehallintoalue on edelleen oikeistolaisen Kansanpuolueen (Partido Popular) käsissä.

Turismia koskeviin päätöksiin tarvittaisiin valtuutus itsehallintoalueen johdolta, joka taas perinteisesti on halunnut rajoittamisen sijaan toimia pääkaupunkiin suuntautuvan turismin lisäämiseksi.

All Over Press/Eye Ubiquitous

Asukasyhdistyksessä apea tunnelma

Aivan Madridin keskustan tuntumassa sijaitseva Lavapiés oli aiemmin köyhää, maahanmuuttajavaltaista ja levotonta aluetta. Muutamassa vuodessa siitä on tullut trendikäs ja etenkin ”autenttisia” elämyksiä etsivien turistien suosima kaupunginosa.

Lavapiésissä toimivan asukasyhdistyksen, La Corralan, puheenjohtaja Javier Ruiz arvostelee voimakkaasti erityisesti alueen asuntojen muuttamista turismikäyttöön.

– Suuryritykset ovat ostaneet kokonaisia kortteleita muuttaakseen ne Airbnb-asunnoiksi. Vanhat asukkaat on häädetty kodeistaan tai monien vuokrat ovat lyhyen ajan sisällä kaksinkertaistuneet. Tilanne on meidän asukkaiden kannalta katastrofaalinen. Airbnb tuhoaa tämän asuinalueen.

Ruiz hymyilee alakuloisesti, kun häneltä kysyy alueen tulevaisuudesta. Koko ikänsä Lavapiésissä asunut, nykyisin jo eläkkeellä oleva mies on itsekin ajatellut muuttavansa muualle.

– Alueen yhteisöllisyys on murentumassa. Kaikki se, mitä täällä rakastin, on katoamassa tai kadonnut. Mitä minä sitten täällä enää teen? Ruiz huokaa syvään.

Lavapiés on surullinen esimerkki siitä, millaisia seurauksia turismin äkillisellä kasvulla on asukkaiden arjelle.

Turismifobia kasvussa

Sekä Barcelonassa että Madridissa on alettu puhua suoranaisesta turismifobiasta. Termi ei niinkään viittaa siihen, että asukkaat tuntisivat vihaa turisteja kohtaan, vaan pikemminkin he tuntevat itsensä voimattomiksi massaturismin aiheuttamien negatiivisten lieveilmiöiden edessä. Turismifobia voidaankin ymmärtää paikallisten asukkaiden sosiaaliseksi protestiksi, joka kapinoi suurten yritysten luotsaamaa low cost -turismia vastaan.

Turismifobia-termillä on myös pyritty tuomaan esiin se, miten turismin ympärille syntyvät, espanjalaisten poliitikkojen ylistämät työpaikat ovat usein kausiluontoisia, määräaikaisia ja huonosti palkattuja. Tuloja havittelevat kaupungit joutuvat turisteja houkutellakseen pitämään hintatasonsa mahdollisimman matalana, mikä luonnollisesti vaikuttaa negatiivisesti alueen palkkakehitykseen.

Voikin hyvällä syyllä kysyä, mitkä tahot turismin tuomista tuloista oikeastaan hyötyvät? Tavallisen väestön näkökulmasta massaturismi näyttäisi hyödyttävän ensisijaisesti prekarisaatiokehitystä – sekä luonnollisesti vuokramarkkinat valtaamaan pääseviä suuryrityksiä. Suurimman hinnan turismista maksavat joka tapauksessa kotinsa ja asuinalueensa menettävät paikalliset.