Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Työvoimapalvelujen siirtäminen maakuntien vastuulle ja avaaminen yrityksille uhkaa leikata työllisyydenhoitoa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson varoittaa hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen johtavan työvoimapolitiikan alasajoon.

Hallitus antoi eilen esityksensä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta. Siinä avataan ovet työllisyyspalveluiden laajamittaiselle ulkoistamiselle.

Anderssonin mukaan hallituksen kasvupalvelu-uudistus tarkoittaa käytännössä työllisyyspalveluiden leikkaamista ja yksityistämistä:

Hallituksen kasvupalvelu-uudistus tarkoittaa käytännössä työllisyyspalveluiden leikkaamista ja yksityistämistä.

– Järjestämisvastuu työllisyydenhoidosta sysätään maakunnille, joilla ei kuitenkaan ole palveluihin korvamerkittyä rahaa eikä verotusoikeutta. Yhdistettynä kustannuksia kasvattavaan markkinaehtoiseen sote-uudistukseen tämä ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin massiivisia leikkauksia työllisyydenhoitoon.

Hallitus on tehnyt yhden poikkeuksen. Uudellemaalle on tulossa erillisratkaisu, jossa palvelujen järjestämisvastuu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamalla kuntayhtymällä.

ILMOITUS

Yksityisille markkinoille siirtyy jopa 110 miljoonaa

Anderssonin mukaan esitys ei turvaa työvoimapolitiikkaan riittäviä resursseja, eikä etenkään heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluita. Vaikutusarvion mukaan nykyistä viranomaistoimintaa ollaan viemässä markkinoille jopa 110 miljoonan euron arvosta.

Kasvupalvelu-uudistuksessa palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan, ja maakuntien palveluille säädetään yhtiöittämisvelvoite kilpailutilanteessa. Hallitus itsekin toteaa, ettei tutkimustiedon perusteella yksityistä palveluntuottajaa voida pitää julkista parempana työllisyysvaikutusten osalta.

Esimerkiksi Hollannissa ja Saksassa kokemukset ovat olleet kielteisiä.

– Erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut vaarantuvat, kun yksityiset ohjataan tulosperusteisella palkkiolla keskittymään helpommin työllistyviin asiakkaisiin. Kermankuorinta tulee olemaan ongelma niin sote- kuin työllisyyspalveluissakin, Andersson sanoo.

Hallitus ei ole antanut vielä kasvupalvelu-uudistuksen kannalta ratkaisevia lakiesityksiä eduskunnalle, vaikka viranomaistehtävien siirtämisestä yrityksille.