Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Hiililuokitus ohjaa nopeat metsät tuottamaan, hitaammat muuhun käyttöön.

Ilmastoviisas Metsätalous -hankkeessa tutkittiin ilmastonäkökulmasta metsätaloustoimenpiteiden vaikutusta hiilen sitomiseen ja varastointiin. Välineeksi käytännön työhön on tuotettu uudenlainen menetelmä, metsämaiden hiililuokitus.

– Haluamme profiloitua suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä alalla. Toimijaorganisaationa tunnistamme metsien hoitoon vaikuttavat tekijät ja riippuvuussuhteet. Kyse on laajasta kokonaisuuden hallinnasta, Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula visioi.

Metsätalous on Metsähallituksen tytäryhtiö.

”Yhteisen omaisuuden hoitajana Metsähallituksella on muita metsänomistajia suurempi vastuu tulevien sukupolvien tarpeiden huomioon ottamisessa.”

Hiililuokitus jakaa metsätalouden piirissä olevat kohteet seitsemään luokkaan. Luokissa painotetaan joko hiilensidonnan tai hiilivarastojen merkitystä, ja ne sisältävät laskelmiin perustuvia toimenpidesuosituksia metsänhoidolle.

– Siellä, missä puuston kasvu ja siten hiilen sitominen on nopeinta, monikäyttömetsätaloudessa keskitytään metsien tuottokykyyn. Hitaamman kasvun alueilla ja erityiskohteissa painotetaan enemmän metsien terveyden ylläpitoa sekä muiden käyttömuotojen yhteensovittamista, projektipäällikkö Ilkka Vaara kuvailee.

– Yhteisen omaisuuden hoitajana Metsähallituksella on muita metsänomistajia suurempi vastuu tulevien sukupolvien tarpeiden huomioon ottamisessa. Lähes puolet valtion maista on suojeltu ja siten pysyvillä päätöksillä hiilivarastona, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen toteaa.

Metsähallituksen hiiliperustainen luokitus on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Ilmastoviisas Metsätalous -hankkeen tavoitteena oli kehittää valtion metsien hoitoa ilmastonmuutosta ehkäisevään suuntaan.