Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Eri alojen hoitajia oli maassamme työttömänä tammikuun tietojen mukaan 18 887 henkilöä. Tämä tuntuu oudolta, koska hoitajista on koko ajan pulaa. Moni hoitaja pohtiikin alan vaihtoa, koska pätkätyö ei tuo sitä turvaa, jota ihminen tarvitsee. Naiset ovat jo vuosia äänestäneet jaloillaan ja jättäneet hoitajan ammatin, juuri sen epävarmuuden vuoksi.

Hoidettavien määrä kuitenkin lisääntyy kaiken aikaa, ja yhä useampi omainen hoitaa läheistään. Mikseivät hoitajat voi laajentaa toimenkuvaansa ja lähteä auttamaan näitä kodissa hoidettavia ihmisiä? Omaishoitajatkin tarvitsevat vapaata muun muassa omien asioidensa hoitoon.

Muistinsa menettänyt vanhus kärsii paikanvaihdoksesta, joten olisi parempi, että häntä tulisi hoitaja hoitamaan kotiin, eikä vanhusta vietäisi laitokseen hoitoon. Kotihoito on lisäksi edullisempaa ja turvallisempaa kuin laitoshoito.

Hoitajista on koko ajan pulaa.

Myös perheet tarvitsevat apua kotiin. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on tuonut julki huolensa huostaanotettujen lasten puolesta, sillä heitä on yhä liikaa laitoksissa. Olisi inhimillisempää ja taloudellisempaa saada perheille apua kotiin kuin viedä lapsi laitokseen. Hoitajat voisivat olla tässäkin mukana perheitä tukemassa.

Liki 19 000 hoitajaa on työttömänä. Miksi emme työllistäisi heitä?

Birgitta Wulf
Salo