Lehtikuva/Vesa Moilanen

Urbaani yhteiskunta toimii 24/7. Ihminen elää ja kuluttaa ympäri vuorokauden, ympäri maailman. Ihminen on maapallon haitallisin olio.

Viime kuukausina on puhuttu paljon mikromuovista. Mikromuovia on järvissä, merissä, puroissa ja jokaisessa lätäkössä. Mikromuovia päätyy myös ojiin ja viemäreihin. Viemäreiden kautta mikromuovia päätyy myös vedenpuhdistamoihin.

Vedenpuhdistamoissa kyetään mittaamaan vesistä lääke- ja huumemäärät. Näitä asioita mittaamalla kyetään kertomaan onko huumeiden käyttö lisääntynyt vai vähentynyt.

Jäin pohtimaan, pystyykö yksittäinen vedenpuhdistamo mittaaman muutakin kuin lääke- ja huumepitoisuuksia. Pohdin, pystyykö vedenpuhdistamo mittaamaan myös mikromuovien määrää.

Jos sitä voitaisiin mitata, voisiko laitos myös estää mikromuovin etenemisen järviin? Jos ei vielä kyetä mittaamaan tai estämään, tällaistä asiaa olisi hyvä edistää.

Esa Salminen
Lempäälä