Jussi Joentausta

Yli puolelta pienintä työttömyysetuutta saavista leikataan 4,65 prosenttia tuloista.

Vain alle puolet Kelalta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista työttömistä täyttää aktiivisuusvelvoitteen ensimmäisen kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana. Yli puolet joutuu tulemaan toimeen entistäkin pienemmillä tuloilla. Helsingissä aktiivisuusehdon täytti vain 41,5 prosenttia työttömistä.

Sekä työmarkkinatuki että Kelan maksama pienin työttömyyspäiväraha ovat suuruudeltaan 32,40 euroa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Mikäli työtön ei täytä aktiivisuusvelvoitettaan hänelle maksettavaa päivärahaa alennetaan 30,89 euroon päivältä. Käytännössä hän menettää siis joka kuukausi noin yhden päivän työttömyyspäivärahan.

Vuoden vaihteessa voimaan astunut laki edellyttää työttömiltä kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana vähintään 18 tunnin osallistumista työmarkkinoille tai vaihtoehtoisesti osallistumista työllisyyspalveluihin. Se, kenen järjestämät ja millaiset työllisyyspalvelut aktiivisuuden osoittamiseen lopulta kelpaavat, on edelleen epäselvää.

Kenen järjestämät ja millaiset työllisyyspalvelut aktiivisuuden osoittamiseen lopulta kelpaavat, on edelleen epäselvää.

Työttömyysetuuksia haetaan takautuvasti eli käytännössä leikkaus kohdistuu huhtikuun päivärahoihin ja sitä maksetaan alennettuna, kunnes aktiivisuusehto täyttyy. Etuutta ei leikata enempää, vaikkei aktiivisuusvelvoite seuraavallakaan tarkastelujaksolla täyty.

Kelan Aamulehdelle antamat ennakkotiedot koskevat Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavia työttömiä eli yhteensä 215 339 ihmistä. Ansiosidonnaista työttömyysetuutta saavien työttömien tilanne selviää vasta myöhemmin.