Wikimedia Commons Teemu Perhiö

Vuonna 2016 Suomessa oli yli 17 000 kulttuurin ja joukkoviestinnän alalla toimivaa yritystä. Niiden liikevaihto oli yhteensä yli 12,5 miljardia euroa.

Kulttuuri- ja joukkoviestintäyritysten lukumäärä on vähentynyt vuodesta 2015 vuoteen 2016 yli kolmella sadalla ja henkilöstö yli kahdella tuhannella. Vähemmillä resursseilla saatiin kuitenkin liikevaihto kasvamaan 360 miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Pidemmällä aikavälillä alan henkilöstö on vähentynyt huomattavasti. Vuodesta 2009 alan yritysten määrä on lisääntynyt noin kolme prosenttia, mutta niiden henkilöstö on vähentynyt viidenneksen eli yli 13 000 henkilöllä.

Yritykset työllistävät enää keskimäärin vajaat kolme henkilöä, kun ne vuonna 2009 työllistivät vielä keskimäärin noin neljä henkilöä. Saman ajan kuluessa on alan yrityksiltä sulanut liikevaihtoa kuitenkin vain noin 98 miljoonaa euroa, alle prosentin niiden liikevaihdosta.

Vuodesta 2009 alan yritysten määrä on lisääntynyt noin kolme prosenttia, mutta niiden henkilöstö on vähentynyt viidenneksen eli yli 13 000 henkilöllä.