Jarno Mela

Helsingin lausunnossa todetaan, ettei koko uudistusta tulisi toteuttaa.

Helsingin vasemmistoliitto on samaa mieltä kaupunginhallituksen kanssa: Sote- ja maakuntauudistusta ei tule toteuttaa. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon eilen maanantaina yksimielisesti. Lausunnossa todetaan, ettei uudistusta tulisi tehdä.

Helsingin vasemmiston mukaan maakunta- ja sote-uudistus vaarantavat haavoittuvassa asemassa olevien palvelut ja samalla se hyödyttää terveitä ja vähän palveluita käyttäviä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki huomauttaa, että Helsingissä on tehty paljon töitä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut on saatu paremmin sovitettua yhteen.

– Aiemmin Helsingissä esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä hoidettiin erillään ja eri organisaatioissa siitä huolimatta, että ongelmat usein kytkeytyvät toisiinsa. Nykyään meillä on psykiatria ja päihdehoito koottu samaksi palveluksi, mikä antaa mahdollisuuden kehittää niitä yhdessä. Mikäli sote-uudistus toteutuu suunnitellusti, nämä parannukset vaarantuvat, Vuorjoki sanoo.

Pirstaloisi järjestelmää

Vuorjoen mukaan uudistus pirstaloisi palvelujärjestelmää huomattavasti nykyisestä. Se taas vaarantaisi palveluiden yhteensovittamista.

ILMOITUS

– Hankalassa elämäntilanteessa olevalle ihmiselle on äärimmäisen tärkeää, ettei hänen tarvitse juosta luukulta luukulle. Helsingissä on tehty hyvää kehittämistyötä tämän suhteen. Tätä ei saa romuttaa, Vuorjoki sanoo.

Sote-uudistuksessa riskinä on myös se, että asiakasmaksut nousevat. Helsingissä terveyskeskusmaksut poistettiin vuonna 2013, mutta uudistus vaarantaisi myös tämän. Vasemmistoliitto pitää terveyskeskusmaksujen poistamista suurena saavutuksena.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee ensi viikon keskiviikkona kaupunginhallituksen hyväksymää esitystä.