Tampereen yliopistoväki järjesti 9. helmikuuta ulosmarssin. Sillä puolustettiin peruslain mukaista autonomista yliopistoa, jonka ydin on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva tutkimus.

Eteläranta Helsingissä ei ole tieteen edistämisen asialla, korkeintaan se haluaa yhden väylän lisää siirtää yhteiskunnan rahoitusta yrityksille. Kansalaistemme kannalta huolestuttavinta on, että valtaa ”nuorten mieliin” siirretään jälleen lisää jollekin harmaalle ja arvoiltaan pimennossa olevalle eminenssille.

Aito ja kriittinen tiede ei ole Tampereen yliopistouudistuksen ytimessä. Uudistus on kokoomuksen ja puolueen taustalla häärivien hanke. Historia ulottuu 1960-luvun Teiniliiton ja vähän myöhemmin yliopistonuorten yhteiskunnallisen aktivoitumisen torjumiseen.

Vuoden 2009 yliopistolain uudistuksella runnottiin kyseenalaisin menettelyin kaksi säätiöyliopistoa. Olin tuolloin Tampereen teknillisessä yliopistossa TTY:ssä ja aktiivina vastustamassa sekä henkilöstön että tieteen ”murjomista”. Palkkioksi sain stalinistiseen tyyliin rakennetun häirintäsyytteen. Asiaa ei pyynnöstäni huolimatta käsitelty loppuun.

Itse siirryin muualle, mutta moni irtisanottiin myöhemmin. TTY-säätiöyliopistosta tehtiin testiyksikkö, jota nyt runnotaan läpi Tampereella. Seuraava yliopistokaupunkikin lienee jo listalla.

Koska lakimuutosten tulee olla ennakoitavia, voisivat työväenpuolueet yhdessä antaa seuraavan ilmoituksen: ”Vuoden 2009 yliopistolain toteutus ja vaikutukset tieteen tekemiseen ja yliopistojen autonomiaan tullaan selvittämään ja tarvittaessa tekemään lainsäädännölliset muutokset.” Tämä olisi lahja suomalaisille, itsenäisyydellemme ja tie ulos hype-maailmasta.

Simo Isoaho
Tampere