Lehtikuva/Emmi Korhonen

Sairaanhoitajaliiton kysely paljastaa, että sairaanhoitajat eivät uskalla puuttua epäeettiseen toimintaan potilastyössä.

Kyselyn mukaan sairaanhoitajista noin 84 prosenttia kertoo velvollisuudekseen puuttua asiaan, jos havaitsee potilaan tai asiakkaan hoidossa epäasiallista käytöstä tai toimintaa. Kuitenkin vain kolmannes vastaajista kertoo uskaltavansa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

Sairaanhoitajaliitto selvitti jäsenkyselyllä sairaanhoitajien ja alalla johtotehtävissä työskentelevien valmiuksia puuttua hoitotyössä asiakkaaseen tai potilaaseen kohdistuvaan epäasialliseen toimintaan. Lisäksi tarkasteltiin, millä tavoin haastavia tilanteita käsitellään työyhteisöissä.

Esimiehet uskaltavat puuttua väärinkäytöksiin

Kiireestä huolimatta epäeettinen toiminta ei ole hyväksyttävää

Epäasialliseksi toiminnaksi hoitotyössä luokitellaan esimerkiksi se, että potilaan tahtoa tai yksityisyyttä ei kunnioiteta. Tällaista toimintaa oli päivittäin tai viikoittain havainnut kyselyyn vastanneista 37 prosenttia.

Esimiehistä lähes kaikki kertoivat, että heillä on velvollisuus puuttua epäasialliseen toimintaan. Lähes kolme neljästä kertoi lisäksi, että heillä on rohkeutta puuttua tilanteisiin.

Kysely paljastaa, että sairaanhoitajia sen sijaan mietityttää se, millaiseen asemaan itsensä asettaa, jos raportoi havainneensa epäeettistä toimintaa hoitotyössä.

ILMOITUS

Vastausten mukaan tilanteita katsotaan usein työpaikoilla tästä syystä sormien läpi.

Kiire ajaa etiikan ohi

Kiire mainittiin yhdeksi syyksi sille, miksi hoitajat eivät aina puutu epäeettiseen toimintaan. Yli puolet – 53 prosenttia – sairaanhoitajista kertoo olevansa samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että joutuu toimimaan epäeettisesti vähäisten resurssien vuoksi.

– Kiireestä huolimatta epäeettinen toiminta ei ole hyväksyttävää, muistuttaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Hän korostaa sitä, että tarve sairaanhoitajien ammatilliselle osaamiselle korostuu tilanteissa, joissa potilas käyttäytyy poikkeavalla tavalla eli vaikkapa on aggressiivinen muistisairauden vuoksi.

– Ammattilainen osaa tunnistaa syyt potilaan käytöksen takana ja hoitaa tätä asianmukaisesti. On tärkeää lisätä ymmärrystä ja antaa hoitajille ohjeistuksia erilaisten tilanteiden varalle.

Tarvitaan toimintaohjeita

Sairaanhoitajaliitto huomauttaa, että yksiköissä pitäisi olla käytössä toimintamalleja ja ohjeita tilanteisiin, joissa on havaittu epäasiallista kohtelua. Aina näitä ei kuitenkaan tunneta. Jopa lähes puolet sairaanhoitajista kertoo, että ei tiedä, onko yksikössä olemassa ohjeistusta epäeettisen toiminnan varalle.

Sairaanhoitajaliiton jäsenilleen lähettämään kyselyyn vastasi 752 sairaanhoitajaa sekä noin 161 johtavissa ja esimiestehtävissä työskentelevää henkilöä. Kysely lähetettiin noin 9 000 Sairaanhoitajaliiton jäsenelle.