Jussi Joentausta

SEL muistuttaa, että työssäoppijat eivät ole ilmaistyövoimaa.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaatii, että työssäoppijoilla ei korvata työntekijöitä.

Liiton mielestä jokaisella työpaikalla on yhteistoiminnassa sovittava pelisäännöistä, joilla varmistetaan myös se, että työssäoppijoiden opastukseen ja ohjaukseen varataan riittävät resurssit.

– Työssäoppijat ovat työpaikalla oppimassa, eivät ilmaistyövoimana, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen korostaa.

Työssäoppijat eivät ole pellinpesijöitä.

Hänestä tästä kiinni pitäminen on tärkeää sekä työntekijöiden että opiskelijoiden edun kannalta.

– Opiskelijoiden on saatava oppia työpaikalla henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaiset asiat. He eivät voi olla pelkkiä pellinpesijöitä.

ILMOITUS

Yhä enemmän opintoja työpaikoilla

Vuoden alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen uudistus siirtää aiempaa enemmän koulutusta oppilaitoksista työpaikoille, kun lähiopetustunteja korvataan työpaikoilla oppimisella.

SEL huomauttaa, että varsinaisten työpaikkaohjaajien lisäksi myös työssäoppijoiden kanssa samoissa työpisteissä työskentelevät työntekijät osallistuvat käytännön työssä työssäoppijoiden ohjaamiseen. Liitto edellyttää, että tämä otetaan huomioon työpaikoilla, sillä sen saaman tiedon mukaan elintarvikealan yrityksissä on jo nyt tiukat henkilöstömitoitukset ja kova työtahti.

– Työnantajan tehtävä on huolehtia, että työpaikalla on riittävät valmiudet ja resurssit ottaa opiskelijoita työssäoppimaan, Kuntonen sanoo.

– Työssäoppijoiden eikä työntekijöiden työturvallisuutta saa vaarantaa.

Lisää ohjausta tarvittaisiin

SEL pitää sinällään hyvänä uudistuksen taustalla olevaa tavoitetta tehdä koulutuksesta käytännönläheisempää. Se arvioi kuitenkin, että sen toteutusta rasittaa hallituksen ammatillisesta koulutuksesta tekemä 190 miljoonan euron leikkaus.

Aiempaa yksilöllisemmät opintopolut vaatisivat liiton mielestä lisää opiskelijoiden ohjausta. Oppilaitosten on vaikea tarjota sitä, kun opettajia on leikkausten takia jouduttu irtisanomaan.

– Huolenamme on, että koulutuksen laatu huononee ja tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden ammattitaito on aikaisempaa kapeampi ja siinä on isompia eroja valtakunnallisesti, koska osaaminen on entistä enemmän kiinni siitä, millaista tuotantoa työssäoppimispaikassa tehdään, Kuntonen toteaa.

Hän vaatii, että oppilaitokset varmistavat tutkintojen laadun ja valmistuvien ammattitaidon.

Oppisopimusuudistuksessa karikoita

SEL myös kannattaa hallituksen tavoitetta lisätä oppisopimusopiskelijoiden määrää, mutta vastustaa hallituksen esitystä, joka sen arvion mukaan mahdollistaisi oppisopimuskoulutuksen väärinkäytön.

SEL toteaa, että jos valmisteilla oleva lakimuutos toteutuu, työnantaja voi oppisopimusopiskelijoita ottamalla kiertää irtisanomiensa työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta sekä lisätyön tarjoamisvelvollisuutta osa-aikatyöntekijöilleen.