Lehtikuva/Jussi Nukari

Yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi tänään pilottitutkimuksen Maahanmuuttoviraston 2015-2017 tekemistä kansainvälistä suojelua koskevista päätöksistä. Jo tilaisuuden aikana sisäministeriö ehätti julkaista oman tiedotteensa, jossa se perusteli kiristynyttä turvapaikkakäytäntöä muun muassa sillä, että käytäntöä on pyritty yhdenmukaistamaan Ruotsin kanssa.

Ministeriö vetoaa myös vuoden lopulla 2015 laadittuun turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan. Kuten tutkimusryhmään kuulunut oikeustieteen professori Juha Lavapuro tutkimuksen julkistamistilaisuudessa totesi, poliittisten ja hallinnollisten ohjeiden ei tulisi koskaan ohittaa sitä, mitä laki määrää.

Myös vetoaminen naapurimaan käytäntöön turvapaikkapäätösten perusteluna ontuu. Turvapaikkahakemukset kun tulisi tutkia ja ratkaista yksilöllisesti, kuten sisäministeri Kai Mykkänenkin tiedotteessaan toteaa.