Jussi Joentausta

Vasemmistoliitto muistutti hallituspuolueiden vaatimassa aluekeskustelussa siitä, että juuri hallitus sulkee palveluja ympäri maata.

Vasemmistoliitto muistutti eduskunnan aluekehityskeskustelussa keskiviikkona siitä, että maassa on keskustajohtoinen hallitus, jonka aikana palvelut ovat huonontuneet niin maaseudulla kuin maakuntakeskuksissa.

Keskustelu Suomen aluekehityksestä käytiin kahden hallituspuolueen kansanedustajan, keskustan Petri Honkosen ja sinisten Lea Mäkipään aloitteesta.

– Suomen tasapainoisen kehittämisen edellytys on maan eri kolkkien erilaisten olosuhteiden huomioiminen, Honkonen perusteli keskustelua täysistunnossa. Hän vaati koko maan tasapuolista kehittämistä.

Ei näitä päätöksiä ole tehnyt Vapaavuori vaan keskustavetoinen hallitus.

Hänestä ratkaisua vaativat muiden muassa kysymykset pitkäaikaistyöttömyydestä, palvelujen jonoutumisesta, eriarvoistumisesta ja kohtuuhintaisten asuntojen pulasta.

Mäkipää sanoi saman konkreettisemmin.

– Haluan pitää koko Suomen asuttuna, hän sanoi.

ILMOITUS

Postit lopettavat, taksit katoavat…

Keskustelu koski suuria kaupunkeja, seutukaupunkeja, kehyskuntia, maaseutua kaupunkien lähellä ja harvaan asuttua maaseutua. Siinä käsiteltiin muiden muassa väylärakentamisen tarpeita, koulutuksen keskittymistä, maakunta- ja sote-uudistusta, susia, jotka liikkuvat ihmisten pihoilla ja työvoiman kohtaanto-ongelmaa.

Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi huomautti, että keskustelulla on ristiriita sen kanssa, mitä hallitus on tehnyt kautensa aikana.

– Ajatellaanpa vaikka postipalveluitten alasajoa, taksiuudistusta, joka uhkaa viedä viimeisenkin palvelun sieltä syrjäisimmältä kylältä, ja koulutusleikkauksia, jotka pitkällä aikavälillä ovat kaikista tuhoisimpia, hän sanoi.

…junavuorot lakkautetaan, käräjäoikeudet suljetaan

Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen muistutti siitä, että erilaisille alueille tarvitaan erilaista politiikkaa.

– Meillä on nyt keskustavetoinen hallitus, mutta silti politiikka on ollut alueellista eriarvoisuutta kasvattavaa, hän totesi ja lisäsi Mustajärven listaan vielä junavuorojen lakkauttamiset, erikoissairaanhoidon pakkokeskittämisen ja käräjäoikeuksien sulkemiset.

– Ei näitä päätöksiä ole tehnyt Vapaavuori vaan keskustavetoinen hallitus.

Viittauksella Vapaavuoreen hän vastasi Petri Honkosen Helsingin ylipormestariin Jan Vapaavuoreen (kok:) kohdistamaan syytökseen. Honkosen mukaan Vapaavuori on kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelun johtava riidankylväjä.

Sarkkinen esitti sote-uudistusta siihen muotoon, että se antaa maakunnille valtaa päättää omista palveluistaan ja omasta taloudestaan alueen omien tarpeiden näkökulmasta.

– Hallituksen sote-maakuntamallissa todellista itsehallintoa ei kuitenkaan valitettavasti tule, kun ei ole verotusoikeutta eikä valtaa päättää palvelutuotannon rakenteesta, markkinamallia pakkosyötetään maakunnille ja maakunnille myös pakkosyötetään tilaaja – tuottaja-mallin mukainen hallintaorganisaatio.

Ei yhtään insinööriä

Jari Myllykoski (vas.) puhui korkeakouluopetuksen suhteesta seutukuntiin.

– Täytyy surullisena todeta, että meillä Satakunnassa, jossa on metallinjalostusta, kemianteollisuuden toiseksi suurin keskittymä ja erittäin voimakas elintarviketeollisuus ja metsäsektori, ei valmistu ammattikorkeakoulussa yhtään diplomi-insinööriä näille alueille, hän tiivisti.