Lehtikuva/Emmi Korhonen

Äidit toivovat joustoja ja valinnanvapautta perhevapaisiin, jos niitä uudistetaan.

Hallituksen perhevapaaremontti ajoi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla karille. Näillä näkymin perhevapaiden uudistus jää seuraavalle hallitukselle. Muutoksia on odotettavissa, sillä paineet ja odotukset ovat kovat sekä suurimmissa poliittisissa puolueissa että työmarkkinajärjestöissä.

Äidit tuntuvat kuitenkin ottavan muutospaineet varsin rauhallisesti eikä uudistukseen ole sellaisia intohimoja kuin mitä voisi julkisen keskustelun pohjalta olettaa. Kelan Äitiysavustuskyselyn mukaan valmiutta radikaaleihinkin muutoksiin löytyy, jos kysytään konkreettisia vaihtoehtoja.

Yllättäen noin 40 prosenttia pienten lasten äideistä on sitä mieltä, ettei nykyistä perhevapaajärjestelmää ole syytä uudistaa. Äidit haluavat säilyttää vahvasti perheillä itsellään valinnanvapauden perhevapaiden valinnassa, kirjoittavat Kelan tutkijat Hanna-Mari Heinonen ja Miia Saarikallio-Torp Kelan tutkimusblogissa. Pienten lasten äidit arvostavat mahdollisuutta tehdä perheen sisällä päätöksiä siitä, kuka lasta hoitaa ja kuinka pitkään.

Peräti kolmannes viime vuonna kyselyyn vastanneista olisi valmis luopumaan kotihoidon tuesta.

Peräti kolmannes kyselyyn vastanneista olisi valmis luopumaan kotihoidon tuesta kokonaan, jos nykyinen vanhempainvapaa kestäisi reilut puoli vuotta kauemmin.

Joustoa perhevapaan pituuteen ja korvaukseen

Heinonen ja Saarikallio-Torp pitävät yllättävänä, että yli 70 prosenttia vastaajista kannatti joustoa, joka antaisi perheen päättää, että hoitavatko he lasta kotona lyhyemmän aikaa suuremmalla etuudella vai pidemmän aikaa pienemmällä etuudella.

Tutkijat arvioivat, että tällainen uudistus lisäisi merkittävästi perheiden mahdollisuuksia vaikuttaa ansiosidonnaisten perhevapaiden pituuteen. Tiedon tekee se arvokkaaksi, että se on saatu parhaillaan vanhempainvapaavalintojen kanssa tekemisissä olevilta vanhemmilta.

Eniten tätä kannattivat yli 35-vuotiaat ja Uudenmaan maakunnassa asuvat äidit. Lähes saman verran eli kaksi kolmasosaa myös 1- ja 2-lapsisten perheiden äideistä kannatti pituuden mukaan joustavaa korvausta, kun taas yli kaksilapsisten perheiden äidit kannattivat selvästi vähemmän.