PAMin puheenjohtaja Ann Selin uskoo, että ammattiliitoilla on merkittävä rooli työvoimapalvelujen järjestämisessä.

PAM vastaa työvoimapalvelujen mullistukseen avaamalla jäsenilleen ja palvelualojen töistä kiinnostuneille työnhakuportaalin. TE-palvelut ollaan siirtämässä maakuntien vastuulle niiden perustamisen jälkeen.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin on huolissaan siitä, että työttömiä kohtaan esitetään kasvavia velvoitteita, mutta heille suunnattuja palveluita ei ole samassa suhteessa kohennettu.

Selin arvioi, että yksityisten toimijoiden rooli kasvaa nopeasti työvoimapalveluissa:

Yksityisten toimijoiden rooli kasvaa nopeasti.

– Siitä, millaiseksi työvoimapalveluiden tarjonta muuttuu, ei tunnu olevan varmuutta kenelläkään.

Hän painottaa, miten tärkeää on ottaa huomioon työnhakijoiden yksilölliset tarpeet työnvälityspalveluissa.

ILMOITUS

– Tässä suhteessa maan hallituksen toimet ovat olleet riittämättömiä. Lisäksi osa tehdyistä toimenpiteistä on jopa heikentänyt työttömien asemaa, Selin toteaa.

Hän uskoo, että kaikki uudet työllisyyttä edistävät keinot ovat tarpeen etenkin nyt.

– Myös ammattiliitoilla on oma roolinsa tässä.