Lehtikuva/Marja Airio

JHL aloittaa tehovalvonnan energia-alalla, koska epäilee työnantajien yrittäneen murtaa työtaistelua hätätyöllä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL epäilee, että työnantajat ovat käyttäneet hätätyötä energia-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana murtaakseen työtaistelua. Alalla on ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

JHL valvookin nyt tämän vuoksi tehostetusti hätätyön teettämistä ensi viikon maanantaista keskiviikkoon, jolloin alalla saattaa olla lakko. Lakko alkaa, mikäli valtakunnansovittelijan avulla ei päästä yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa.

Hätätyötä perustellaan henkilöstön järjestäytymisellä

Järjestäytyminen ei ole laissa mainittu erityisolosuhde.

JHL on käynyt läpi toistasataa aluehallintovirastoilta saamaansa hätätyöilmoitusta otsikko- tai ilmoitustasolla helmikuun alun jälkeen, jolloin alan ylityö- ja vuorovaihtokielto alkoi.

Iso osa aluehallintovirastoista ei ole vielä toimittanut tietoja, mutta JHL:n mukaan se on saanut useita viitteitä hätätyön väärinkäyttämisistä.

Useat työnantajat ovat perustelleet hätätyötä alan ylityökiellolla tai räikeimmissä tapauksissa henkilöstön järjestäytymisellä.

ILMOITUS

”Etukäteen ilmoitettu työtaistelutoimenpide ei ole ennalta-arvaamaton tapahtuma eikä järjestäytyminen laissa mainittu erityisolosuhde”, JHL painottaa tiedotteessaan.

Joissain tapauksissa työnantaja on todennut, että kaikki normaalin työajan ulkopuolinen työ on ylityökiellon takia pitänyt teettää hätätyönä vaikka normaalisti kyseiset viat kuuluisivat varallaolon piiriin. Osassa ilmoituksia oli hätätyöksi ilmoitettu jopa kahden viikon ajanjaksoja.

Jossain saattaisi olla
hengenvaaran mahdollisuus

Hätätyötä on perusteltu esimerkiksi mökkiliikenteen estymisellä, puhelinjohdon katkeamisen toteamisella, kaatuneella liikennevalolla ja oletuksella, että jossain omakotitalossa saattaisi olla hengityskone.

JHL muistuttaa, että työaikalain mukaan hätätyötä voi teettää ainoastaan, kun ”ennalta-arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.”

JHL kiinnittää huomiota myös aluehallintoviranomaisten resursseihin. Liiton mukaan yllättävän harvassa hätätyöilmoituksessa oli nähtävillä työsuojeluviranomaisen merkintä asian käsittelystä, vaikka hätätyön käyttämisen perusteet on aina käytävä läpi.

Mahdollisen lakon aikana JHL pyytää luottamusmiehiltään tiedot hätätyöstä päivittäin valvoakseen, ettei työnantaja käytä hätätyötä liian kevein perustein.

Energia-alan neuvottelut katkesivat maaliskuun alussa.