Lehtikuva/Brian Otieno

Tasaisempi taloudellinen kehitys maiden sisällä ja kansainväliset ilmastonmuutosta hillitsevät toimet voisivat leikata 80 prosenttia lähivuosikymmeninä uhkaavasta ilmastopakolaisuudesta.

Arvioitaessa ilmastopakolaisuutta on keskitytty etupäässä muuttoon maasta toiseen. Maailmanpankki julkisti maanantaina tuoreen raportin muuttoliikkeestä maiden sisällä.

Raportin mukaan vuoteen 2050 mennessä uhkaa peräti 140 miljoonaa ihmistä joutua maansisäisiksi ilmastopakolaisiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Etelä-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Näillä kolmella alueella elää 55 prosenttia kehittyvien maiden väestöstä.

Raportin mukaan ilmastonmuutoksesta on tullut tärkein pakolaisuutta aiheuttava tekijä. Kuivuus, nouseva merenpinta, lisääntyvät myrskyt ja sadon tuhoutuminen pakottavat ihmisiä liikkeelle.

Ilmastonmuutoksesta on tullut tärkein pakolaisuutta aiheuttava tekijä.

Muuttoliike aiheuttaa valtavia ongelmia. Siitä koituu paineita hallinnolle ja infrastruktuurille, työllisyydelle sekä vesi- ja ruokavaroille.

Muuttamaan joutuvat etupäässä köyhimmät ja haavoittuvimmat. Muuttoliike työntää väkeä jo ennestään ylikansoitettujen kaupunkien slummeihin.

ILMOITUS

Vahvoja toimia tarvitaan

Maailmanpankki toteaa kuitenkin, että päättäväisillä toimilla pystyttäisiin jopa 80 prosenttia muutoista välttämään.

Jos taloudellista tasa-arvoa maiden sisällä lisättäisiin muun muassa koulutusta ja infrastruktuuria parantamalla, voisi 140 miljoonaa vähentyä 65–105 miljoonaksi.

Jos vielä kansainvälisesti saataisiin aikaan vahvoja ilmastonmuutosta hillitseviä päästörajoituksia, putoaisi arvioluku 30–70 miljoonaan ihmiseen.

Jos alussa mainittu uhkakuva kuitenkin toteutuu, uhkaisi maansisäinen ilmastopakolaisuus Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 86 miljoonaa ihmistä, Etelä-Aasiassa 40 miljoonaa ja Latinalaisessa Amerikassa 17 miljoonaa.

Ilmastopakolaisuudesta julkaistiin laaja artikkeli KU:n nettisivulla maanantaina.