Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kustannukset vaikuttavat koulutuksen valintaan.

Nuoret pitävät laajaa yleissivistystä arvokkaana ja uskovat koulutuksen parantavan työnsaantimahdollisuuksia, kertoo tuore Nuorisobarometri.

Peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa 77 prosenttia koki saaneensa paljon tai erittäin paljon yleissivistystä, 76 prosenttia sosiaalisia taitoja ja 73 prosenttia kielitaitoa.

– Tulevaisuudessa tarvitaan koulutuksen lisäksi myös metataitoja, kuten kykyä oppia oppimaan, oman ajankäytön hallintaa, ongelmanratkaisua ja monipuolista lukutaitoa, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) totesi barometrin julkistamistilaisuudessa maanantaina.

Barometri tutki myös metatietojen eli koulun ulkopuolella tai ilman varsinaista opetusta opittujen taitojen oppimista. Koulun ulkopuolella 93 prosenttia vastanneista kokee oppineensa paljon tai erittäin paljon sosiaalisia taitoja, suvaitsevuutta 80 prosenttia ja ongelmanratkaisukykyä 80 prosenttia.

Nuorisobarometri toteutetaan vuosittain kyselytutkimuksena. Barometriin haastateltiin 15–29-vuotiaita peruskoululaisia ja toisen asteen opiskelijoita. Barometrin toteuttaa Valtion nuorisoneuvosto yhdessä Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Tällä kerralla teemana oli koulutus.

ILMOITUS

Rahanpuute vaivaa

Vastaajista 17 prosenttia on joutunut karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi. Ministeri pitää tulosta hälyttävänä.

– Käytännössä puhutaan 20 000 nuoresta, Grahn-Laasonen havainnollistaa.

Lisäksi joka kymmenes on joutunut keskeyttämään opinnot ja lähes sama määrä viivyttämään valmistumistaan rahanpuutteen vuoksi.

Vaikka toisen asteen koulutus on periaatteessa ilmaista, rahanpuute estää maksullisten oppimateriaalien hankinnan. Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää parhaillaan, miten kokonaan maksuton toisen asteen koulutus voidaan toteuttaa.

– Rahan puutteesta seuraa monenlaista eriarvoistumista. Se vaikuttaa ystävyyssuhteisiin, harrastuksiin ja arjen hallintaan, Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Hilkka Kemppi toteaa.

Vähävaraisuudesta johtuvat toisen asteen opintojen keskeytykset lisäävät työttömyyden riskiä.

Syrjäseudun nuorilla pitkät matkat rajoittavat opiskelua. Vastanneista 7 prosenttia oli keskeyttänyt opinnot liian pitkän koulumatkan vuoksi.

Tarve kasvaa – tarjonta supistuu

Nuoret pitävät elämässä pärjäämisen kannalta tärkeimpinä taitoina kielitaitoa, kansainvälisyyttä, mediataitoja ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Koulujen tuntimäärien ja valinnaisten aineiden leikkauksista johtuva kielitarjonnan kaventuminen on ristiriidassa koulutustarpeen lisääntymisen ja nuorten oppimistahdon kanssa.

Nuorisobarometrin mukaan nuorten taloustaidot ovat heikossa jamassa. Nuoret kokevat taloustiedot ja -taidot tärkeiksi, mutta vain yksi kolmesta kokee oppineensa niitä peruskoulussa tai toisella asteella. Kempin mukaan tämä voi olla yhteydessä nuorten maksuhäiriömerkintöjen kasvuun.