Lehtikuva/Jari Lam

Joka neljäs toisen asteen opiskelun keskeyttänyt nuori on ilmoittanut syyksi taloudellisen tilanteen ja vielä suurempi osa on opiskelun vuoksi rahavaikeuksissa.

”Oppikirjoja ja muita opiskeluvälineitä tulisi ensi vaiheessa voida lainata kouluista ja edetä vähitellen kohti maksutonta opiskelua”, todetaan Tampereen vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteessa.

Vasemmistoliiton ryhmä uusii aiemman aloitteensa lukioiden oppimateriaalien lainausmahdollisuuksien parantamisesta tänään valtuuston kokouksessa. Aloite koskee myös ammatillisen koulutuksen oppimateriaaleja. Kaupunginvaltuutettu Ulla-Leena Alppi kerää aloitteeseen nimiä yli puoluerajojen.

Lapsiperheköyhyys on Tampereella kasvanut voimakkaasti. Täysi-ikäisiä toisen asteen opiskelijoita on ohjattu ottamaan opintolainaa perustoimeentulotuen maksamisen siirryttyä Kelan hoidettavaksi.

Monien opiskelijan perheessä tilanne voi olla taloudellisesti täysin kestämätön.

”Nuorten siis edellytetään velkaantuvan jo toisen asteen opiskeluvaiheessa. Opiskelun kustannukset vaarantavat oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun ja edistävät nuorten syrjäytymiskehitystä”, todetaan aloitteessa.

”Opintoja joudutaan keskeyttämään sen vuoksi, ettei oppikirjoihin ja oppimisvälineisiin riitä rahaa. Oppimateriaalien kierrätys on usein mahdotonta siitä syystä, että oppikirjabisneksessä kurssikirjat vanhenevat nopeasti. Digikirjoja ei edes voi kierrättää”, todetaan aloitteessa.