Suomi allekirjoitti Naton kanssa isäntämaatukea koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan syyskuussa 2014. Valtiojohto hyväksyi sopimuksen ilman eduskunnan asianmukaista valiokunta- ja täysistuntokäsittelyä. Sopimuksen allekirjoitti Suomen puolesta puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg.

Menettely oli Suomessa aivan poikkeuksellinen. Esimerkiksi Ruotsissa valtiopäivät käsitteli vastaavan sopimuksen ja asetti myös ehtoja sen toimeenpanolle.

Entinen Suomen eduskunnan oikeusasiamies (1989–1995) ja Euroopan oikeusasiamies (1995–2003) Jacob Söderman kirjoitti 27.1. Facebookissa isäntämaasopimuksesta: ”Asian laillisuuden saisi selvitettyä perusteellisesti, jos kymmenen kansanedustajaa moittisi asiaa hoitaneen ministerin virkatoimia tässä asiassa tai koko valtioneuvostoa perustuslain 115. pykälän nojalla. Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan asiasta kuultaisiin moitteen kohdetta, valtioneuvoston oikeuskansleria ja asiaa esitelleitä virkamiehiä sekä maamme parhaita perustuslakiasiantuntijoita, ja valiokunta antaisi asiasta perusteellisen mietinnön vaikka syyttämiskynnys ministeriä tai valtioneuvostoa kohtaan ei ylittyisi. Vastaisuuden varalta sillä saattaisi olla merkitystä.”

Turkulainen vasemmistoliiton perusjärjestö, Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys ry, on esittänyt vasemmistoliiton eduskuntaryhmälle, että ryhmä ja sen kansanedustajat ryhtyvät toimiin tutkintamenettelyn käynnistämiseksi ja tarvittavan, vähintään kymmenen edustajan allekirjoittaman vaatimuksen esittämiseksi.

Vasemmistoliitto vaatii uudessa (8.11. 2017) ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ohjelmassaan, että ”Suomen on luovuttava isäntämaasopimuksesta”.

Yhdyn turkulaisten ehdotukseen.

Jori Porspakka
Tuusula