Lehtikuva/Jarno Mela

Oppisopimuskoulutukseen liittyvien, tulossa olevien lakimuutosten pelätään heikentävän irtisanottujen työntekijöiden mahdollisuutta päästä takaisin töihin.

– Takaisinottovelvollisuuden koplaaminen oppisopimuskoulutukseen on tässä se iso asia, vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula toteaa Kansan Uutisille.

Kontula, SDP:n Merja Mäkisalo-Ropponen, Ilmari Nurminen, Tarja Filatov ja vihreiden Heli Järvinen jättivät viime viikolla eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa yhteisen vastalauseen oppisopimuskoulutusta koskevaan lakiesitykseen, jonka he näkevät vaikeuttavan irtisanottujen sekä alityöllistettyjen osa-aikatyöntekijöiden asemaa.

Irtisanotut kärsivät

Suurin yksittäinen syy osa-aikatyölle on se, ettei kokoaikatyötä ole tarjolla.

Vastalauseen allekirjoittajat ovat hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että oppisopimusopiskelijoiden lisääminen on kannatettavaa. Pelkona on kuitenkin, että oppisopimusopiskelijoilla korvataan irtisanottuja.

– Ei ole tarkoituksenmukaista ohjata oppisopimusopiskelijoita yrityksiin, joissa ollaan vasta toipumassa irtisanomisiin johtaneiden yt-neuvotteluiden aiheuttamasta organisaatiokriisistä, Kontula painottaa.

Hallituksen linja puuttuu kuitenkin tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen takaisinottovelvollisuuteen.

ILMOITUS

– Lakiesitys heikentää täysin perusteetta työnantajan velvollisuutta ottaa takaisin taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottu työntekijä. Heikennys kohdistuu herkästi ikääntyneempään työvoimaan, jolla on muutoinkin vaikeuksia työllistyä, SDP:n Tarja Filatov arvioi vastalauseen jättäneiden tiedotteessa.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin johtaja Niina Koivuniemi uskoo, että takaisinottovelvollisuutta väistellään uudella lailla.

– Varmasti osa työnantajista tekee näin. On toki niitäkin, jotka pitävät kiinni osaamisesta ja ammattitaidosta

Lisää köyhyyttä

Vastalause puuttuu myös vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevien mahdollisuuteen saada lisätunteja.

– Suurin yksittäinen syy osa-aikatyölle on se, ettei kokoaikatyötä ole tarjolla. Osa-aikatyötä vasten tahoaan tekevien työntekijöiden köyhyysriski on erityisen suuri, mikä todetaan myös hallituksen esityksessä, siinä sanotaan.

– Esitys uhkaa kasvattaa niiden työntekijöiden osuutta, jotka eivät tule työllään toimeen. Tämä merkitsee köyhyyden ja erityisesti naistyöntekijöiden köyhyyden lisääntymistä

Vastalauseessa arvioidaan esityksen mahdollistavan oppisopimuskoulutuksen väärinkäytöstilanteet, kun työnantaja voi jättää tarjoamatta lisätyötä sitä haluavalle osa-aikatyöntekijälle ja ottaa oppisopimusopiskelijan halvemmalla tekemään tarvittavan lisätyön.

Esityksen pelätään toteutuessaan johtavan tilanteeseen, jossa kalliimpia pitkän työuran tehneitä työntekijöitä aletaan korvata nuorilla halvemmilla etenkin aloilla, joilla työn oppiminen on helppoa.

Tuttu juttu

PAMin Koivuniemi uskoo, että uudessa oppisopimuskäytännössä on paljon hyvää, mutta hän tunnistaa osa-aikatyöntekijöiden ongelman.

– Hyvin usein kesätyöntekijät, vuokratyöntekijät, nollatuntisopimuslaiset, työharjoittelijat ja muut aiheuttavat meidän edustamilla aloilla sen, että lisätunteja ei tarjota omalle väelle, hän sanoo.

Hän on havainnut, että yleisen käytännön mukaan uusi työntekijä saa täyden työajan tunnit helpommin kuin vanha osa-aikainen.

– Tämä käytäntö on jatkunut ainakin sen parikymmentä vuotta, jonka olen itse ollut alalla töissä

PAMiin tulee tasaisesti jäsenistöltä ilmoituksia siitä, että vanhat osa-aikaiset eivät ole saaneet lisätunteja.

– On vaikea sanoa, mistä tämä johtuu. Ehkä siitä, että työnantajalle on kannattavaa pitää reservissä iso määrä porukkaa. Jos joku vaikkapa sairastuu, aina löytyy toinen, joka tarvitsee lisätunnit.

Koivuniemen mielestä näin siirretään vastuuta työnantajalta työntekijöille.

– Kun on hiljainen vaihe, päät eivät kolise. Samalla pidetään työntekijät varpaillaan. He eivät uskalla riitauttaa kohteluaan, koska eivät halua olla se hankala työntekijä.

Anna Kontula kuitenkin muistuttaa, että oppisopimuksia solmitaan nykyisellään vain vähän ja pääasiassa jo yrityksessä työskenteleville. Hänestä mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen on myönteinen asia.

– Jos työnantajan haluaa maksimoida voittoaan työntekijöitään riistämällä, miksi hän sitoutuisi joustavien osa-aikatyöntekijöiden ja ilmaisten ammattikoululaisten sijaan oppisopimusopiskelijoihin, joka on edellisiä huomattavasti sitovampi järjestely? hän pohtii.