Euroopan parlamentilla ja komissiolla on hieman reilu vuosi toimikautta jäljellä. Viimeiset komission toimikaudelle suunnitellut lainsäädäntöaloitteet annetaan piakkoin neuvoston ja parlamentin käsiteltäviksi.

Liikenteessä painopiste on ollut tieliikenteessä ja aloitteet on paketoitu niin sanottuihin liikkuvuuspaketteihin, joita on kaiken kaikkiaan kolme kappaletta. Kaksi on jo julkaistu ja kolmannen paketin komissio antaa tämän kevään kuluessa. Liikenneasioiden koordinaattorina ja entisenä liikenneministerinä näiden lahjapakettien aukaiseminen kiinnostaa meikäläistä kovasti.

Kokonaisuutena nämä paketit sisältävät reilusti toistakymmentä yksittäistä lainsäädäntöhanketta, joilla pyritään tasaamaan kilpailuedellytyksiä tieliikenteen sisämarkkinoilla, poistamaan epätervettä kilpailua, parantamaan kuljettajien ammatillista asemaa, vastaamaan ilmastotavoitteisiin sekä parantamaan liikenteen turvallisuutta. Monia hyviä aloitteita on mukana, mutta aika viime tippaan ne vain jäivät. Asiat ovat olleet komission työlistalla koko kauden, mutta syystä tai toisesta niiden julkaiseminen viivästyi harmittavasti.

Suomalaiset liikennealan toimijat ovatkin jo olleet kiitettävän aktiivisia.

Vuosi on EU-koneistossa lyhyt aika, ja toisen ja kolmannen paketin osalta neuvottelutulosta instituutioiden välillä tuskin saavutetaan.

Ensimmäisen paketin osalta työ on parhaillaan käynnissä. Tieliikenteen sisämarkkinoiden pelisääntöjä pyritään tervehdyttämään ja kuljettajan sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita kohentamaan. Omalta osaltani keskeisimpänä hankkeena on esittelijävastuullani oleva lähetettyjä kuljettajia koskeva tieliikenteeseen räätälöity erityislainsäädäntö, niin sanottu tieliikenteen Lex specialis. Lisäksi varjoesittelijän roolissa olen vaikuttamassa kuljettajien ajo- ja lepoaikoja, ajopiirtureita, eurovinjettiä, kabotaasia sekä markkinoillepääsyn ehtoja koskeviin lakiesityksiin. Myös sähköisten tietullien yhteentoimivuutta koskeva esitys on mukana.

Nyt on siis oltava hereillä! Suomalaiset liikennealan toimijat ovatkin jo olleet kiitettävän aktiivisia, mutta yllätyksiä tulee aina ja niihin pitää reagoida nopeasti. Tänä keväänä on siis syytä tuoda näkemykset esiin, jotta saadaan valmista ennen kevään 2019 eurovaaleja.

Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen.