Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Yli 320 000 kakkostyypin lääkkeiden käyttäjää

Vuonna 2017 tyypin 2 diabeteslääkkeitä osti noin 322 000 henkilöä.

Lääkkeiden kulutus oli 119 miljoonaa määriteltyä vuorokausiannosta.

Edellisvuodesta henkilöiden määrä kasvoi 3 prosenttia ollen 9 074 henkilöä.

Lääkettä ostanutta henkilöä kohden keskimääräinen kulutus väheni 4 prosenttia.

Potilaat maksoivat lääkkeistä aiempia vuosia enemmän, ja lääkekatto tuli vastaan aikaisemmin.

Potilaat maksoivat tyypin 2 diabeteslääkkeiden kustannuksista keskimäärin 33 prosenttia viime vuonna. Maksuosuus oli 8–10 prosenttia kolmen edellisen vuoden aikana. Sipilän hallitus leikkasi korvausta viime vuoden alusta lähtien.

Asiakas saa lääkkeistään nyt 65 prosentin korvauksen aiemman 100 prosentin korvauksen sijaan. Muutos näkyy potilaiden oman maksuosuuden rajuna kasvuna.

Korvaustason alentaminen vaikutti myös lääkekaton ylittymiseen. Viime vuonna tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvauksista maksettiin maksukaton ylittävää osuutta kahdeksan prosenttia, kun kolmen edellisen vuoden aikana osuus korvauksista oli noin yhden prosentin luokkaa.

Katon ylittäneiden määrä kasvaa vuoden loppua kohden, koska lääkekatto on kalenterivuosittainen. Joulukuussa jopa viidennes kaikista tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvauksista maksettiin maksukaton täytyttyä, kerrotaan Kelan tutkimusblogissa. Lääkekatto oli viime vuonna 605 euroa.

Toimeentulotuen tarpeesta ei tarkkaa tietoa

Etukäteen arvioitiin, että omavastuun nousu voi heikentää osalla potilaista mahdollisuuksia hankkia lääkkeensä ja lisätä toimeentulotuen tarvetta. Lääkkeiden ostaminen toimeentulotuen maksusitoumuksella lisääntyi selvästi toimeentulotuen siirryttyä kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.

Maksusitoumusten käytön kehitys on ollut samanlaista eri lääkeryhmissä. Kelan tutkijoiden mukaan tarvitaankin tilastojen lisäksi yksilötason tarkastelua, jotta voidaan arvioida diabetespotilaiden lääkkeistä johtuva toimeentulotuen tarve.

Tilastotietojen perusteella diabeteslääkkeiden kulutus kuitenkin väheni vain vähän. Toimeentulotuen käyttö diabeteslääkeostoihin ei eronnut merkittävästi sen käytöstä muiden pitkäaikaissairauksien lääkkeiden ostoihin.

Lääkkeiden käytön vähenemiseen vaikutti myös se, että lääkkeitä hamstrattiin vuoden 2016 lopulla, koska omavastuun korotukset olivat tiedossa.

Kela, Tutkimusblogi

Yli 320 000 kakkostyypin lääkkeiden käyttäjää

Vuonna 2017 tyypin 2 diabeteslääkkeitä osti noin 322 000 henkilöä.

Lääkkeiden kulutus oli 119 miljoonaa määriteltyä vuorokausiannosta.

Edellisvuodesta henkilöiden määrä kasvoi 3 prosenttia ollen 9 074 henkilöä.

Lääkettä ostanutta henkilöä kohden keskimääräinen kulutus väheni 4 prosenttia.