Jussi Joentausta

Tampereen yliopiston pääluotto Sinikka Torkkola arvostelee kovin sanoin Tampere3:n yliopiston konsistorin vaalin ehdokasasettelua.

– Ehdokkaiksi on hyväksytty henkilöitä, jotka eivät ole vaalikelpoisia, sanoo Sinikka Torkkola.

Hän vaatii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottona (pääluottamusmies) Tampereen yliopistoa ja Tampereen teknillistä yliopistoa kutsumaan koolle vaalitoimikunnan ja oikaisemaan virheellisen ehdokaspäätöksen.

– Vaalisäännön mukaan konsistorin jäseniksi ei voida valita yliopiston rehtoria, provostia, vararehtoria, dekaania, varadekaania, rehtorin alaisuudessa työskentelevää palvelujohtajaa eikä vaalitoimikunnan jäsentä, toteaa Torkkola tiedotteessaan.

Tarve vaikuttaa konsistorin kokoonpanoon on ilmeinen.

Torkkolan mukaan ehdokkaaksi ilmoittautumista on selitelty sillä, etteivät kyseiset tehtävät ole säätiöyliopiston tehtäviä.

– Päättely ontuu, sillä samalla perusteella voisin vaikka itse ilmoittautua professorien ja apulaisprofessorien ehdokkaaksi, sillä voinhan olla tulevassa yliopistossa professori.

ILMOITUS

Taustalla erimielisyys johtosäännöstä

Torkkolan mukaan tarve vaikuttaa konsistorin kokoonpanoon on ilmeinen, sillä konsistori tulee valitsemaan yliopiston uuden hallituksen ja voisi antaa lähtöpassit, nykyiselle siirtymäkauden hallitukselle, joka on hyväksynyt lainvastaiseksi tulkitun johtosäännön.

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat yhdistymässä säätiömuotoiseksi Tampereen yliopistoksi vuoden 2019 alussa. Niin sanotun Tampere3:n koko kolmivuotisen yhdistymisprosessin keskeinen kysymys on ollut, ketkä käyttävät valtaa yliopistossa.

Tampereen uuden yliopiston kiistellyssä johtosäännössä on todettu olevan lainvastaisia kirjauksia, jotka rajaavat yliopistojen perustuslailla turvattua itsehallintoa. Yliopistoyhteisön keskeisten ryhmien edustajat jättivät maaliskuun alussa aihetta koskevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.