Jarmo Lintunen

Ammattiliitto Pro selvitti, missä Euroopan maissa pankki on lauantaina auki.

Pankit ovat eri Euroopan maissa viikonloppuisin pääsääntöisesti kiinni lukuun ottamatta turistikeskuksia ja isoja kauppakeskuksia. Tämä selvisi Ammattiliitto Pron tuoreesta kyselystä.

Pro kysyi muilta eurooppalaisilta rahoitusalan ammattijärjestöiltä esimerkkejä siitä, miten paljon eri maiden pankeissa tehdään viikonlopputöitä ja miten niitä korvataan henkilöstölle.

Vastauksia saatiin Ruotsin, Tanskan, Itävallan, Espanjan, Italian, Iso-Britannian ja Kroatian rahoitusaloilta.

Vain pieni osa haluaa tehdä viikonlopputöitä säännöllisesti.

Pron kansainvälisen asiantuntijan Rauni Söderlundin mukaan vastauksissa ei ollut yllätyksiä.

– Se näistä tulee esiin, että viikonlopputyötä tehdään harvoin ja se liittyy pääsääntöisesti ICT-toimintoihin sekä korttien sulkupalveluun, hän sanoo.

ILMOITUS

Kyselyn taustalla on pankkien ja vakuutusyhtiöiden halu lauantaiaukioloon, jota perustellaan sillä, että ihmisillä olisi viikonloppuisin aikaa hoitaa pankkiasioitaan.

Osa Nordean konttoreista palvelee asiakkaita lauantaisin ajanvarauksella. Danske Bankista palvelua saa lauantaisin puhelimitse ja netissä.

Ruotsissa sovitaan paikallisesti

Söderlund arvioi, että Suomen kannalta kiinnostavimpia ovat Ruotsin, Tanskan ja Itävallan esimerkit. Niissä työlainsäädäntö ja työntekijän asema ovat vertailukelpoisia Suomen kanssa.

Ruotsissa pankit ovat viikonloppuisin kiinni. Työnantaja ei voi ilman erillisiä paikallisia neuvotteluja määrätä työaikaa pyhäpäiviksi, mutta paikallisesti on joillakin työpaikoilla sovittu toisin.

Tanskassa pankit ovat pääsääntöisesti kiinni viikonloppuisin. Viikonloppuisin tehdään vain pieniä asiakaspalvelutehtäviä kuten luottokorttien sulkemisia sekä it-ylläpitotoimia.

Neuvottelupäällikkö Steven Vallik Tanskan rahoitusalan ammattilaisia edustavasta Finansförbundetista kertoo, että rahoitusalaa palvelevilla it-yrityksillä on omat vuorotyösopimuksensa henkilöstön kanssa ja niihin sisältyvät sopimukset työtunneista sekä maksettavat lisät

– Yleinen vaikutelma on, että Tanskassa henkilöstö ei ole innostunut viikonlopputöistä ilman tuntuvaa lisäkorvausta, ja sittenkin vain pieni osa haluaa tehdä viikonlopputöitä säännöllisesti, hän sanoo.

Itävallassa pankkialan viikonlopputyö on harvinaista. Alan ammattijärjestön mukaan se koskee noin sataa henkilöä sektorin 70 000 työntekijästä. Viikonloppuisin annetaan lähinnä asiakkaiden puhelinneuvontaa. Jotkut pankit ohjaavat call center -soitot viikonloppuisin Saksaan.

Itävallassa pankkilaiset tekevät viikonlopputyötä vain vapaaehtoisuuden ja paikallisen sopimisen pohjalta ja siitä maksetaan 150–200 prosentin lisäkorvaus, koska se katsotaan ylityöksi.

Italia palvelee turisteja

Espanjassa lauantait ja sunnuntait eivät ole pankkien työpäiviä. Sen sijaan Italiassa lauantaityötä tekee noin 10–12 prosenttia pankkilaisista.

Lauantain työaika on kuusi tuntia, työ perustuu vapaaehtoisuuteen sekä paikalliseen sopimiseen ja siitä maksetaan lisäkorvaus. Pankit ovat auki lauantaiaamupäivisin turistikohteissa ja isoissa kauppakeskuksissa. Sunnuntaisin pankit ovat kiinni.

Isossa-Britanniassa kaikilla suurilla pankeilla on konttoreita, jotka ovat lauantaisin auki ja näissä työskentelevien työsopimuksiin lauantaityö on kirjattu. Vastaavasti annetaan viikolla yksi vapaapäivä.

Call center -palveluissa työskentelevillä sopimukseen on kirjattu vuorotyö. Sunnuntaityö on harvinaista, mutta jos siihen kysytään, työ on vapaaehtoista ja ylityökorvaus maksetaan.