Jarmo Lintunen

Jääkö Suomessa korruptiota piiloon? Tätä kysytään lauantaina Tampereella.

Kansainvälisten mittausten mukaan Suomi on alhaisen korruption maa. Pirkanmaan vasemmistoliitto muistuttaa kuitenkin siitä, että Suomi ei ole korruptiosta vapaa, vaan suomalainen korruptio on rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa.

Pirkanmaan vasemmistoliitto järjestää avoimen keskustelutilaisuuden rakenteellisesta korruptiosta lauantaina Tampereella.

Korruption määritelmä laajennettuna

Korruptio on valta-aseman väärinkäyttöä

Tilaisuudessa alustava Erkki Laukkanen on kriittinen korruption määritelmien suhteen. Laukkanen on kauppatieteiden tohtori ja Transparency Suomen aktiivi.

– Korruptiota mittaava Corruption Perception Index, CPI, ottaa huomioon vain julkisella sektorilla esiintyvän korruption, ja senkin lähinnä rikoslaissa kriminalisoidun lahjonnan osalta. Jos tuomioita ei tule, ja niitä harvemmin tulee, niin maa kuin maa saa helposti puhtaat paperit, hän sanoo.

Hän käyttää korruptiosta laajaa määritelmää, jonka mukaan korruptio on valta-aseman väärinkäyttöä.

ILMOITUS

Laukkanen mukaan korruptiolle alttiita paikkoja ovat muun muassa kunnalliset osakeyhtiöt ja yhteisyritykset, julkiset hankinnat kunnissa ja kuntayhtiöissä, kuntakonsernien talous sekä kuntien sisäinen ja ulkoinen tarkastustoiminta. Korruptiolle altistaa myös päätöksenteon keskittyminen harvoille luottohenkilöille.

Ajankohtaista juuri Tampereella

– Keskustelu korruptiosta on erityisen ajankohtaista juuri nyt Tampereella. Muun muassa epäselvyydet Kotilinnasäätiön tontin vuokrauksessa ja luottamushenkilöiden kaksoisroolit edellyttävät perusteellista selvitystä, perustelee kaupunginvaltuutettu ja konserninjaoston jäsen Sinikka Torkkola, jonka aloitteesta keskustelutilaisuus on järjestetty.

Laukkasen puheenvuoroa kommentoivat reviisioneuvos Keijo Lappalainen ja kunnallisneuvos Sirkkaliisa Virtanen.

Rakenteellinen korruptio kunnissa -koulutus ja keskustelutilaisuus on lauantaina kello 13 – 16 Ylävitosessa (Näsilinnankatu 22 A 27, Tampere). Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.