Lehtikuva/Emmi Korhonen

Myllykoski pelkää, että ympäristövalvontaa ollaan ajamassa alas.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on huolissaan soteuudistuksen mukana tulossa olevista lupa- ja valvontaviranomaiseen liittyvistä ongelmista.

Myllykoski puhui asiasta keskiviikkona eduskunnan keskustellessa sote- ja maakuntauudistuksesta.

Maakuntauudistukseen liittyy esitys uudesta valtion lupa- ja valvontavirasto Luovasta. Uudelle virastolle koottaisiin lakkautettavien aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Valviran tehtäviä.

Nykykäytäntö on ollut sekavuudessaan hämmentää.

Myllykosken mukaan keskitetyn lupa- ja valvontaviraston perustaminen on tarpeen, mutta esitykseen liittyy myös vakavia ongelmia. Eduskuntaan tuodusta esityksestä on poistettu Luovaan esitetty yleisen edun valvontayksikkö.

– Yhdessä jo aiemmin tehtyjen ympäristöasioiden valvonnan heikennysten kanssa esitys näyttää viimeistelevän ympäristöhallinnon alasajon, Myllykoski sanoo.

ILMOITUS

Valitusoikeus pois

Nykyiset ELY-keskukset ovat voineet valittaa Aluehallintoviraston AVI:n myöntämistä luvista, mikäli päätöksissä ei ole huomioitu riittävästi yleistä etua, kuten vaikutuksia metsiin, veteen ja ilmaan. Jatkossa valitusoikeus poistuisi. Myllykoski näkee, että lupajärjestelmä kaipaa kehittämistä, mutta hän toivoo, että ympäristövaikutuksia ei sivuuteta.

– Nykykäytäntö on ollut sekavuudessaan hämmentävä, kun viranomainen valittaa viranomaisen päätöksestä. Tämä on tarkoittanut erityisesti maaseudulla suunniteltujen investointien viivytyksiä, hän sanoo.

– Hallituksen byrokratian purkutalkoiden ulottaminen ympäristökysymysten ja luontoarvojen arviointiin on kuitenkin mahalasku ja pohjanoteeraus sekä suomalaisten yleisen mielipiteen vastaista.

Esimerkiksi yritystoimintaan liittyvien ympäristölupien kohdalla viranomainen ei enää voisi valittaa päätöksistä, vaikka niissä olisi ekologisesta tai juridisesta näkökulmasta selviä puutteita. Valitusoikeuden poistamista ovat kritisoineet paitsi ympäristöjärjestöt, myös korkein hallinto-oikeus ja hallinto-oikeudet.

– Ympäristöarvoista huolehtiminen uhkaa jäädä elinkeinojen jalkoihin, Myllykoski varoittaa.