Lehtikuva/

Tilastokeskuksen kulutustutkimukseen haastateltiin 3 673 kotitaloutta vuoden 2016 aikana.

Suomen väestön pienituloisimman viidenneksen eli 20 prosentin menoista yli puolet menee asumiseen ja ruokaan. Asumismenot vievät 40 prosenttia tämän ryhmän kulutusmenoista. Ruokaan kuluu reilu kymmenys. Asia selviää Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemasta kulutustutkimuksesta.

Kolmekymmentä vuotta sitten asumismenot olivat pienituloisimmilla selvästi pienemmät. Ne ovat nousseet 30:ssa vuodessa 14 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan ruokamenojen osuus on pienentynyt.

Suurituloisin viidennes käyttää menoistaan noin 40 prosenttia asumiseen ja ruokaan. Parhaiten tienaavat käyttävät eniten rahaa myös asumiseen, mutta ruoka on heillä vasta viidenneksi suurin menoerä. Väestön suurituloisin 20 prosenttia käyttää enemmän vapaa-aikaan ja liikkumiseen kuin ruokaan. Tässä ryhmässä menoista enemmän menee myös kulttuuriin kuin ruokaan.

Tilastokeskuksen mukaan kokonaisuutena kaikkien kotitalouksien kulutusrakenne on kehittynyt samansuuntaisesti 30:ssa vuodessa. Pieni ero löytyy alkoholin ja tupakkatuotteiden kohdalla.

– Hyvätuloiset käyttävät menoistaan hiukan pienemmän osan päihteisiin ja pienituloiset suuremman kuin kolmekymmentä vuotta sitten, Tilastokeskus tiivistää.

Suomalaisissa kotitalouksissa on tapahtunut kolmenkymmenen vuoden aikana suuri muutos. Kun 1980-luvun puolivälissä 55 prosenttia kotitalouksista oli yhden tai kahden hengen kokoisia, on niiden osuus nyt 75 prosenttia.

– Koska pieni kotitalous tarvitsee tietyt hyödykkeet siinä missä isompikin (esim. kodinkoneet, tietoliikenneyhteydet), kotitalouksien määrän lisääntyminen johtaa näiden hyödykkeiden kulutuksen kasvuun, Tilastokeskuksen sivuilla kirjoitetaan.