Lehtikuva/Roni Rekomaa

Naiset kokevat selvästi enemmän henkilöön liittyvää epäasiallista kohtelua kuin miehet.

Noin puolet palkansaajajärjestö Pardian kyselyyn vastanneista henkilöistä on kokenut epäasiallista kohtelua työpaikallaan. Kyselyyn vastasi noin 6 000 Pardian jäsentä.

Yleisempää oli työhön liittyvä epäasiallinen kohtelu kuin henkilöön liittyvä. 43 prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa työhön liittyvää epäasiallista kohtelua, kun taas 34 prosenttia sanoi kokeneensa henkilöön käyvää epäasiallista kohtelua. Neljännes vastaajista oli kokenut molempia yhtä aikaa.

– Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan häirintään. Häirinnän ehkäisemiseksi olisi hyvä aika ajoin arvioida työyhteisön sosiaalista toimivuutta, työprosessien sujuvuutta ja työn kuormittavuutta eri työntekijäryhmille. Arvioinnin perusteella voidaan määritellä millaiset toimet ovat tarpeen häirinnän estämiseksi, sanoo Pardian puheenjohtaja Niko Simola tiedotteessa.

Naiset kokivat selvästi enemmän henkilöön liittyvää epäasiallista kohtelua kuin miehet. Naisista 35 prosenttia kertoi henkilöön käyvästä epäasiallisesta kohtelusta. Miehillä vastaava luku oli 28 prosenttia.

ILMOITUS

Työhön liittyvä epäasiallinen kohtelu oli lähes yhtä yleistä naisilla ja miehillä.

Pardia teki jäsentutkimuksen tammi-helmikuun vaihteessa. Siihen vastasi kaikkiaan 6 065 Pardian jäsentä, joista 77 prosenttia oli naisia. Puolet vastaajista työskenteli valtiolla ja puolet Kelassa, yliopistoissa sekä yksityisellä sektorilla.

Kaikkiaan Pardialla on reilu 30 000 jäsentä.