Kansan Uutiset kuuluu Julkisen sanan neuvoston piiriin ja julkaisee vastuullista journalismia.

Vastuulliset tiedotusvälineet muistuttavat yleisöä Vastuullisen journalismin kampanjalla siitä, että media pyrkii aina julkaisemaan paikkansapitävää tietoa perusteellisen harkinnan jälkeen.

Vastuullisen journalismin merkki kertoo, että sitä käyttävä media on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston laatimia Journalistin ohjeita. Ohjeiden ensimmäinen kohta määrittää kaikkia myöhempiä: ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.”

Kansan Uutiset on Sanomalehtien liiton jäsenlehtenä Julkisen sanan neuvoston piirissä ja julkaisee vastuullista journalismia.

Vastuullinen journalismi myöntää virheensä ja korjaa ne.

Itsesääntely ohjaa suomalaista mediaa

Tiedotusvälineiden kustantajat ja toimittajat perustivat 50 vuotta sitten Julkisen sanan neuvoston tulkitsemaan hyvää journalistista tapaa ja puolustamaan sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvosto päivittää journalistin ohjeita tarpeen mukaan.

Neuvosto on niin sanottu itsesääntelyelin, jolle kuka tahansa voi tehdä kantelun, mikäli arvioi sääntelyn piirissä olevan tiedotusvälineen toimineen journalismin etiikan vastaisesti. Niin sanotun langettavan päätöksen saaneen tiedotusvälineen on julkaistava neuvostolta saamansa moitteet.

ILMOITUS

Maanantaina alkaneen Vastuullisen journalismin kampanjan tarkoituksena on muistuttaa laajaa yleisöä siitä, miten vastuullinen journalismi eroaa muusta viestinnästä. Kampanjasivusto on www.vastuullistajournalismia.fi.

– Sivustolla kerrotaan myös siitä, ettei vastuullinen journalismi ole aina täysin virheetöntä, mutta se myöntää virheensä reilusti ja korjaa ne, Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström sanoo tiedotteessa.

Vastuullisen journalismin merkin ulkoasun on suunnitellut mainostoimisto Ivalo.

Journalismin etiikkaa:

Lue Journalistin ohjeet

Tutustu Vastuullisen journalismin kampanjasivustoon