Hallituksella tuntuu olevan kiire kuin entisellä pojalla, joka juoksi polkupyöränsä vieressä, kun ei kiireeltä ehtinyt nousta satulaan polkemaan. Olisikohan jo aika hieman hiljentää ja miettiä, mikä hyvän elämän ja yhteiskunnan eheyden kannalta olisi järkevää?

Käynnissä on lukuisa määrä toimenpideohjelmia, joissa yritetään hoitaa työttömyydestä, terveydestä, köyhyydestä, syrjäytymisestä ja osaamattomuudesta johtuvia ongelmia. Järkevämpää olisi tunnistaa ja tunnustaa ongelmien juurisyyt ja kohdistaa kehittämistoimenpiteet niihin kuin tuhlata resursseja seurauksien hoitamiseen.

Korkea sivistystaso ja osaaminen, laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen hyvinvointivaltion perusta. Kuitenkin edelleen keskitytään pääosin seurausten hoitamiseen. Viimeisimpiä esimerkkejä ovat muun muassa työttömyysturvan aktiivimalli sekä perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta valmistavan hankkeen perustaminen.

”Suomen koulutusjärjestelmä ei saavuta sille asetettuja tavoitteita.”

Pelkän peruskoulun suorittaneilla työttömyys ja toimeentulo-ongelmat ovat selvästi yleisempiä koulutetumpiin verrattuna. Lisäksi useissa tutkimuksissa heillä on havaittu terveyteen liittyviä ja muita elämänhallinnan ongelmia. Nyt, kun talous on vihdoinkin kääntynyt kasvuun, olisi sopiva aika siirtyä puheista käytännön toimenpiteisiin ja panostaa ongelmia aiheuttavien syiden vähentämiseen.

Suomen koulutusjärjestelmä ei saavuta sille asetettuja tavoitteita, joten koulutuksen vaikuttavuuden ja yhteiskunnan eheyden parantamiseksi tarvitaan uudistus, joka kattaa koko koulutuspolun varhaiskasvatuksesta työelämään. Peruskoulussa jokaisen tulisi saavuttaa osaamistaso, joka antaa valmiudet toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Toisen asteen koulutusta tulisi kehittää kokonaisuutena niin, että tulevaisuudessa vähintään puolet 25–34-vuotiaista on suorittanut korkea-asteen tutkinnon.

Koulutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistelutyö tulisi aloittaa välittömästi, niin että uudistus saataisiin seuraavaan hallitusohjelmaan. Ohjaavana teemana voisi olla ”Sivistys kuuluu kaikille”.

Jukka Söderdahl
Pori