Sote-uudistus on hanke siirtää yhä suurempi osa kustannuksista suoraan asiakkaiden maksettavaksi ja lisätä mahdollisuuksia riskittömille sijoittajatuloille. Siksi hallitus haluaa julkisten peruspalvelujen kaupallistamista.

Juha Sipilä nostikin omistamisen hallitusohjelmansa arvoksi. Tämä on ainoa asia, jota hallitus toteuttaa johdonmukaisesti. Omistaminen yhteiskunnallisena arvona on kuitenkin lähempänä ajatusta ”kaikki pärjätköön omillaan” kuin humaania ajatusta kaikkien hyvästä.

Soten todellinen tarkoitus piilotetaan propagandalla valinnanvapaudesta ja kustannusten vähentämisestä. Valinnanvapauden todellisuuden tunnistaminen on tehty vaikeaksi. Hallitus puhuu julkisen sektorin kustannusten vähentämisestä ja sivuuttaa pääosin asiakkaalle koituvat kustannukset.

”Yrityksen voitto on kaupallisen palvelutuottajan päämotiivi.”

Kustannusten väitetään vähentyvän muun muassa digi-loikalla ja terveysteknologian innovaatioilla. Samalla sivuutetaan julkisen palvelutuotannon kehittämismahdollisuudet. Ilman tosiasiallisia perusteita kaupallinen toimija nähdään julkista kustannustehokkaammaksi ja vaaditaan kilpailuttamista.

Yrityksen voitto on kaupallisen palvelutuottajan päämotiivi. Kaupallinen palvelutuottaja vaatii varmasti kilpailutuksia ja sopimuksia, joihin perustuen se löytää aina perusteita ”lisäkustannusten” maksattamiselle. Esimerkiksi julkisissa rakennushankkeissa melkein poikkeuksetta lopullinen hinta kasvaa lisälaskutuksilla.

Jos rakennushankkeiden kilpailutuksissa ei osata huomioida lisälaskutuksia, niin miten asia hallitaan paremmin haasteellisempien sote-palvelujen kilpailutuksessa? Edessä olisi väistämättä asiakashintojen nousu ja myös verorahojen ohjaaminen yhä enemmän palvelutuotantoon.

Eikä kannata unohtaa, että julkisen sektorin johtajista pääosa edustaa, usein myös poliittisen sopivuuden ja palkitsemisen kriteereillä valittuja, porvareita. Ja monen kohdalla heidän sosiaalisuuteensa istuu paremmin yritysjohtajilta saatu huomio kuin poliitikkopäättäjien antamat osaamista vaativat tehtävät.

Simo Isoaho
Tampere