Charles Fox

Tänään juhlitaan kansainvälistä naistenpäivää ja naisia muistetaan kukin ja hemmotteluin. Silti tänäänkin joka kolmas nainen maailmassa on kokenut väkivaltaa.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women toivoo huomion keskittyvän naistenpäivänä tasa-arvon todelliseen tilaan.

”Naistenpäivänä on torjuttava naisiin kohdistuvaa väkivaltaa”, järjestö vaatii kannanotossaan.

Kukkia on ihana saada ja antaa, mutta tänäkin naistenpäivänä joka kolmas nainen maailmassa on kokenut väkivaltaa.

– Maailmalla #metoo ja Suomessa #memyös ovat vihdoin nostaneet seksuaalisen häirinnän esille, joka on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto. Vielä ei ole kuitenkaan aihetta juhlia naistenpäivänä, sillä väkivallan kulttuuri levittyy edelleen laajalle, sanoo Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Järjestö muistuttaa, ettei naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta tunne maantieteellisiä, uskonnollisia tai kulttuurisia rajoja.

ILMOITUS

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta, sukuelinten silpominen ja tyttöjen pakkoavioliitot ovat laajalle levinneitä ihmisoikeusloukkauksia. Kolmanneksessa maailman maista perheväkivalta ei ole rikos.

– Tarvitsemme kaikki mukaan lopettamaan väkivallan aikakauden. Ruusut naistenpäivänä eivät suojele väkivallalta. Naisten oikeuksien toteutuminen edellyttää vahvempia kannanottoja ja osallistumista myös miehiltä, toteaa Multanen.

Suomessa kerätään tukea UN Womenin väkivallan vastaiselle työlle naistenpäivän kampanjalla www.unwomen.fi/naistenpaiva2018.

UN Women työskentelee väkivaltaa kokeneiden palvelujen parantamiseksi ja pysyvän asennemuutoksen aikaansaamiseksi perheissä, yhteisöissä ja koko yhteiskunnassa.

Järjestön tuella esimerkiksi 24 maata vahvisti vuoden aikana naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaista lainsäädäntöään ja sadat tuhannet naiset ja tytöt 77 maassa ovat saaneet tukea väkivallasta selviytymiseen.