UP/Tiina Tenkanen

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL:n Kielihaaste 2018 on tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille.

Mikä on Kielihaaste 2018, tiedottaja Anna Halme SUKOLista?

– Viime vuonna liittomme täytti 60 vuotta ja sai Otavan kirjasäätiöltä lahjan. Lahjan ja omien varojen turvin järjestämme kielihaasteen, jonka voittoina on rahapalkintoja.

– Haasteeseen voi osallistua nettisivuillamme www.sukol.fi/kielihaaste. Siellä on lueteltuina haasteet ja neuvot niiden toteuttamiseen.

Ketkä voivat osallistua haasteeseen?

– Haaste on kaikille yli 13-vuotiaille. Koululuokat, vapaan sivistystyön ryhmät, itse koottu ryhmä tai yksilöt ovat tervetulleita.

ILMOITUS

– Haasteita on 13, mutta vastata voi vaikka yhteen. Kilpailuun osallistumiseksi vaaditaan neljän haasteen suorittaminen.

– Kielihaaste 2018:ssa voi käyttää kaikkia osaamiaan kieliä.

Mitkä ovat haasteen tavoitteet?

– SUKOL on huolestunut kansalaisten kielitaidosta. Valinnaisia kieliä ei enää juuri valita. Monet luulevat, että vain englannilla pärjää. Englannin kielen taito on nykyään kansalaistaito, ei kielitaito.

– Haluamme herättää kansalaisten mielenkiinnon muidenkin kielten, kuten saksan ja ranskan, opiskeluun. Tähän toivotaan asenneilmapiirin muutosta.

Tarvitaanko todella muita kieliä kuin englantia?

– Työelämästä on tullut viestiä, että englannin ja ruotsin lisäksi tarvetta on saksalle, ranskalle, venäjälle, espanjalle ja kiinalle. Monipuolisuutta kaivataan.

Eikö kielten opiskelu ole vaivalloista?

– Kielten opiskelu on hauskaa, eikä siihen tarvitse suhtautua haudanvakavasti. Jo vähäiselläkin kielitaidolla voi tulla toimeen vaikkapa ulkomailla.

Mikä rooli murteilla on kielitaidossa?

– Me kannustamme käyttämään omaa äidinkieltä ja omaa murretta. Murteet ovat tärkeitä. Ihmisellä täytyy olla syvällinen kielitaito tunnistaakseen ja käyttääkseen eri murteita.

Minkälaisia haasteet ovat?

– Kannustamme kansalaisia käyttämään kielitaitoaan ja lukemaan. Siksi monipuolisissa haasteissa on mukana myös lukuhaaste.

– Kielillä saa leikitellä. Niitä voi käyttää rinnakkain tai sekoittaa kahta kieltä esimerkiksi rapissa.

– Eri kielillä ilmaistaan myös arkipäiväisiä asioita. Ruokareseptihaasteessamme voi laittaa ruokaa vieraalla kielellä ja tallentaa tapahtuman vaikkapa kännykkävideolle.

Kuinka kauan aikaa on haasteiden suorittamiseen?

– Haasteita voi suorittaa 16. toukokuuta saakka. Toivomme paljon osallistujia mukaan.