Vastavoimalla mielivaltaa vastaan

Jonas Mithiku

Jonas Mithiku

37-vuotias, asuu Helsingissä.

Vastavoiman puheenjohtaja ja rakennusmies.

Selfie

Vastavoiman puheenjohtaja Jonas Mithiku mistä liikkeessä on kyse?

– Vastavoima on työläisaktiivien verkosto, jonka tarkoituksena on yhdistää, uudistaa ja vahvistaa työväenliikettä. Pyrimme kokoamaan työläiset puolustamaan etujaan järjestäytyneenä työväenluokkana työmarkkina-asemasta riippumatta.

Koetamme yhdistää ay-liikkeen parhaita perinteitä aktivistien kekseliäimpiin taktiikoihin.

Miksi itse olet toiminnassa mukana?

– Oltuani työttömänä ja monenlaisissa paskaduuneissa, joissa palkan saati siihen kuuluvien lisien maksaminen ei ollut itsestäänselvyys, huomasin tarpeen tämänkaltaiselle toiminnalle. Ymmärrettyäni ettei laiminlyönneissä ollut kyse virheistä tai muutamasta huonosta työnantajasta vaan työmarkkinoiden normaalista toiminnasta halusin olla mukana rakentamassa järjestäytynyttä vastavoimaa omistajien, viranomaisten ja porvaripoliitikkojen mielivallalle.

Mihin pyritte toiminnalla?

– Vastavoima puuttuu työnantajien mielivaltaan konkreettisissa ja akuuteissa kiistatilanteissa. Pyrimme nostamaan esiin esimerkkejä työnantajien kelvottomista menettelytavoista ja ratkaisemaan kiistat työläisten eduksi painostamalla ja tukemalla työtaisteluun ryhtyneitä työntekijöitä. Vastavoima on vuosien varrella kampanjoinut muun muassa vuokratyöläisten ja Suomen pienipalkkaisimman työntekijäryhmän – mainostenjakajien puolesta ja vastustanut SOL Palveluiden yritystä toimittaa rikkureita lakkoilevaan Postiin.

Mikä asia on tärkein asia juuri nyt?

– Nollatuntisopimukset, näennäinen yrittäjyys ja alustatyö vaativat työväenliikkeeltä uusien järjestäytymismenetelmien käyttöönottoa. Toisaalla hallituksen politiikasta johtuva yksityistäminen ja palvelujen heikentäminen luo tarvetta uudenlaisille poliittisille työtaisteluille. Näissä uudistuksissa kärsijöinä ovat sekä työntekijät että palveluiden käyttäjät. Työväenliikkeen suurimpia haasteita on näiden ryhmien kamppailujen yhdistäminen jonkinlaiseksi sosiaaliseksi lakoksi.

Missä toimintanne näkyy?

– Vastavoima on pienehkö järjestö, mutta voitettujen kamppailujen vaikutukset näkyvät suoraan työntekijöiden tilinauhassa ja työehdoissa. Olemme myös tukeneet ja auttaneet organisoimaan suuria Joukkovoima-mielenosoituksia porvarihallitusta vastaan. Toiminnassamme on mukana ihmisiä hyvin monenlaisista taustoista. Vastavoiman toiminnassa pääsee toimimaan omaan elämään vaikuttavien epäkohtien korjaamiseksi ja rakentamaan uudistuvaa työväenliikettä.

Jonas Mithiku

Jonas Mithiku

37-vuotias, asuu Helsingissä.

Vastavoiman puheenjohtaja ja rakennusmies.